Zoeken:
 
 

Lidmaatschap vereniging BMWT

De vereniging BMWT kent twee vormen lidmaatschappen:

  1. het gewone lidmaatschap;
  2. het buitengewoon geassocieerd lidmaatschap.


Het gewone lidmaatschap

Vanwege haar doelstellingen kunnen alleen zij die als hoofdactiviteit bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmiddelen alsmede van hulpmiddelen en uitrustingsstukken daarvoor in de Europese Unie importeren of fabriceren, lid worden van de BMWT.

De aanvrager dient voorts voldoende te zijn uitgerust voor deze hoofdactiviteit middels:

  1. het voorraadhoudend zijn;
  2. het - al dan niet via een dealernetwerk - operationeel hebben van een serviceorganisatie;
  3. in het handelsregister van zijn woonplaats of zetel zijn ingeschreven;
  4. minimaal één jaar actief zijn in één van de lidstaten van de Europese Unie.


Buitengewoon geassocieerd lidmaatschap

Elk lid mag het tot de holding behorende bedrijf, waarin de huuractiviteiten zijn ondergebracht, voordragen als geassocieerd lid. Met uitzondering van het stemrecht in de algemene ledenvergadering hebben buitengewone geassocieerde leden dezelfde rechten als de gewone leden.

Procedure aanvragen lidmaatschap
Wie lid wil worden van de vereniging BMWT moet daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur. Dat kan via het secretariaat in Leidschendam.
De aanvrager moet het bestuur aantonen dat hij voldoet aan alle voorwaarden voor dat lidmaatschap. Naam en woonplaats en andere gegevens die voor de beoordeling van de aanvraag van belang zijn, worden bekendgemaakt aan de BMWT-leden. Die hebben 14 dagen de tijd om hun mening te geven over de aanvraag. Na het verstrijken van deze termijn, beslist het bestuur – met inachtneming van eventuele op- of aanmerkingen van de leden - over de toelating. De aanvrager die voldoet aan de voorwaarden, wordt toegelaten als lid van de vereniging.

Contributie
Voor 2015 is de contributie als volgt:

BMWT
Geassocieerde BMWT-lid
BMWT-Keur
€ 1.250,-/jaar
€ 625,-/jaar
€ 950,-/jaar
entree (eenmalig): € 1.850,-
geen entree
entree (eenmalig): € 1.200,-