MENU

Disclaimer

De BMWT-websites en portalen (hierna gezamenlijk te noemen BMWT-websites) en alle informatie, beelden, merken, logo's, iconen met betrekking tot BMWT en haar diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de ‘Informatie’) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de BMWT-websites bekende gegevens. Deze Informatie wordt met de grootste zorg samengesteld en continu gecontroleerd en onderhouden.

BMWT kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. Dit geldt in het bijzonder voor (verouderde) BMWT-webpagina's die via zoekmachines en websites van derden worden bezocht.

BMWT kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de BMWT-websites te allen tijde in werking is en dat de voor de websites gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. BMWT behoudt zich het recht voor om de BMWT-websites te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Hyperlinks
De BMWT-websites bevat hyperlinks en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan BMWT eveneens geen verantwoordelijkheid dragen.

Wet- en regelgeving
Deze website en alle andere uitingen van BMWT worden beheerst door het Nederlands Recht, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking per 25 mei 2018). De BMWT-organisatie is gevestigd binnen het Arrondissement Den Haag. Onverhoopte geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in dat arrondissement.