070 30 10 103
MENU

Conceptversie PGS 37-2 Richtlijn “Lithium-houdende energiedragers: Opslag” beschikbaar

lithium batterijAl langere tijd is er vanuit verschillende kanten aandacht voor risico’s rondom lithium. Net als voor andere stoffen worden door de overheid richtlijnen ontwikkeld, die via wetgeving afgedwongen gaan worden. Bij lithium worden 2 richtlijnen ontworpen: PGS 37-1 “Energie Opslag Systemen – EOS” en de PGS 37-2 “Lithium-houdende energiedrager: Opslag”.

De conceptversie van de PGS37-1 is voor commentaar ter inzage. Deel 1 zal naar verwachting minder grote impact hebben dan deel 2.

Grote impact voor uw organisatie?

De conceptversie van deel 2 is nu ook voor commentaar ter inzage. Deel 2 kan een zeer grote impact hebben op uw organisatie.

  • Onderzoek óf en hoeveel energiedragers u heeft die onder het toepassingsgebied vallen (hoofdstuk 1.2 van de PGS 37-2)
  • Onderzoek welke opslagsituatie “typicals” zoals in de PGS genoemd staan, voor uw situatie van toepassing zijn.

Vervolgens bepaald u welke maatregelen uit hoofdstuk 7(verplicht) voor uw situatie van toepassing zijn.

Ter illustratie een opsomming van de meest impactvolle maatregelen:

  • (M3) De verwarmingsinstallatie in de opslagvoorziening
  • (M6) Maximale omvang van brandcompartimenten i.c.m. maximale KG opslag lithium per brandcompartiment
  • (M18) Ingangscontrole
  • (M29) & (M30) afstand eisen t.o.v. andere “gevaarlijke” objecten / stoffen en werkzaamheden
  • (M32) laden en testen van energiedrager mag niet in dezelfde ruimte als de energiedrager wordt opslagen
  • (M40) een jaarlijkse stellinginspectie
  • (M43) Registratie en documentatie van gevaarlijke situaties & een journaal

Mogelijkheid om richtlijnen aan te passen:

Als BMWT zullen we zeker gebruik maken van de mogelijkheid om commentaar te geven. Mocht u zaken tegenkomen die praktisch onwerkbaar zijn, foutief, onjuist, extreem kostbaar, etc. maak uw zorgen dan ook bij BMWT bekend. Stuur uw reactie bij voorkeur voor 30 april a.s. naar BMWT.

U kunt als eigen organisatie uw commentaar insturen, maar als brancheorganisatie willen wij hieraan ook bijdragen.

Voor inhoudelijke vragen, zorgen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Sebastiaan Plazier.