MENU

De Groene Zomer is in volle gang

De Groene KoersBegin juni vroegen we u om een korte video in te sturen of te laten maken om onze sector op de kaart te zetten om onze bijdrage aan verduurzaming, door het leveren van duurzaam uitstootvrij werkmaterieel en duurzame lage emissie oplossingen, aan te tonen.

Een aantal BMWT-leden heeft hieraan meegedaan. U ziet deze terug tijdens De Groene Zomer, waarin mooie initiatieven en duurzamer werken in het zonnetje gezet worden.

In de maanden juli en augustus vraagt de Groene Koers aandacht voor verduurzaming van mobiele voertuigen/bouwmaterieel in de sector Bouw & Infra, inclusief groenonderhoud. Er worden wekelijks video's geplaatst over emissiearm en emissievrij werken. Bekijk de inmiddels gepubliceerde filmpjes op de website van De Groene Koers op LinkedIn.