070 30 10 103
MENU

Enquête weggebruikers voor evaluatie wet snelheidsverhoging en kentekening (land)bouwverkeer

Registreer jde (land)bouwmachineNaar aanleiding van de wetswijzing door het Ministerie van I&W (Infrastructuur en Waterstaat) met betrekking tot de snelheidsverhoging en kentekening voor (land)bouwverkeer per 1 januari jl. voert Royal HaskoningDHV een 0-meting uit om de huidige situatie met betrekking tot (land)bouwverkeer in kaart te brengen. Deze 0-meting is de basis om de uitkomst voor de wet te evalueren. 

Onder (land)bouwverkeer wordt verstaan de voertuigcategorieën: landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en), mobiele machines (MM’s) en aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines (LBTA’s). 

In de komende periode worden meerdere metingen uitgevoerd om te bezien in hoeverre de veranderende wetgeving heeft geleid tot het behalen van de doelstellingen. Deze vragenlijst voor bestuurders en/of weggebruikers is onderdeel van de meting om de huidige situatie in kaart te brengen.

Wij vragen u de vragenlijst in te vullen. De gegevens worden anoniem verwerkt en het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 28 februari a.s.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de enquête, dan kunt u een e-mail sturen naar Kentekening@rhdhv.com.

Wij willen u hartelijk danken voor uw medewerking.