MENU

Kom naar de workshop ‘CO2-reductie in de keten’. Er zijn nog plaatsen vrij!

Duurzaamheid workshop Co2 reductieKrijgt u regelmatig CO2-vragen van uw klanten? Al krijgt u deze nu niet, dan wellicht in de toekomst. CO-2 reductie en duurzaamheid worden steeds belangrijker voor bedrijven én voor uw klanten.

De vragen die zij kunnen stellen aan u, kunnen zijn:

 • de CO2-footprint van uw bedrijf
 • de CO2-reductie van materieel dat u levert of
 • vragen van klanten naar CO2-data van materieel.

Klanten vragen dit omdat ze de totale CO2-uitstoot van hun keten in kaart moeten brengen in het kader van de scope 3 analyse van de CO2-PrestatieLadder. Het belang van CO2-reductie voor klanten en uw rol als leverancier daarin, zal alleen maar toenemen. 

Hoe maakt u uw bedrijf klaar voor deze CO2-vragen? Hoe ontzorgt u uw klant als het om dit soort vragen gaat? Volg deze workshop voor antwoord op deze en onderstaande vragen.

U leert tijdens deze workshop hoe u :

 • uw CO2-footprint van uw organisatie bepalen?
 • ervoor zorgen dat uw bedrijf aan de CO2-klantvraag voldoet?  
 • als leverancier hierin uw klanten ontzorgen?
 • het beste omgaan met deze CO2-vragen?  
 • de klant binden op gebied van CO2/duurzaamheid?

Daarnaast krijgt u inzicht in:

 • Wat is een scope 3 analyse en waarom vragen klanten daarom CO2-data op?
 • Hoe kunt u klanten ontzorgen over CO2-kennis van materieel.
 • Ook laten we zien wat de CO2-prestatieladder is, het nut ervan en hoe het duurzaamheidskeurmerk van BMWT u kan helpen in CO2-reductie. 

Klanten moeten een ketenanalyse laten uitvoeren en vragen daarvoor informatie op bij leveranciers over de duurzaamheid van het materieel. En ze vragen om langdurige samenwerking met u om van een specifiek (deel van de) keten de CO2-footprint door te rekenen én de CO2-uitstoot te verminderen. Klanten zoeken daarom samenwerkingsinitiatieven en willen bijvoorbeeld 2x per jaar over verduurzaming van de keten praten (initiatief).

Voor wie is deze workshop bedoelt?

 • Voor ieder bedrijf dat te maken heeft met CO2-vragen van klanten.
 • Voor ieder bedrijf dat wil weten hoe de CO2-footprint van uw bedrijf te bepalen.
 • Voor ieder bedrijf dat handzame aanpak wil om mee te denken met klanten over CO2 en duurzaamheid
 • Voor ieder dat concreet aan de slag wil gaan met duurzaamheid en CO2-reductie.  

Datum, tijd en locatie

Op donderdag 11 november a.s. van 15.30 - 18.30 uur organiseert BMWT deze workshop waar deze vragen en andere interessante informatie over de CO2-prestatieladder aan bod komen.

De locatie is:

De Soester Duinen

Soesterbergsestraat 188

3768 MD SOEST

BMWT-leden en klanten van BMWT-leden kunnen zich aanmelden via Albert Lusseveld.

BMWT organiseert deze workshop in samenwerking met Stichting Stimular.