MENU

Stand van zaken dossier kentekening

KentekenplichtOndanks de periodieke gesprekken die we hebben met de vertegenwoordigers van RDW en het Ministerie van I&W zijn de problemen die bedrijven ervaren in het op kenteken zetten van nieuwe mobiele machines nauwelijks verminderd. En dat frustreert. Voor u als bedrijf, omdat u met veel werk en extra kosten wordt geconfronteerd. Ook zit u soms in de situatie dat het niet kunnen voldoen aan de wettelijke eisen, maakt dat de machine feitelijk niet op kenteken kan worden gezet.

Het is ook voor ons buitengewoon teleurstellend te moeten constateren dat het tijdschema voor de tijdelijke regeling (introductie nationale typegoedkeuring) steeds naar achteren wordt geschoven en de wachttijden voor individuele typegoedkeuring tot onaanvaardbare proporties oplopen. Laat staan dat duidelijk is of en wanneer de eerder toegezegde uitzonderingen voor bepaalde typen mobiele machines worden ingevoerd. Inmiddels heeft onze noodkreet over de wachttijden bij individuele keuringen geleid tot een oplossing van de kant van RDW. Hierover worden BMWT-bedrijven in een apart nieuwsbericht geïnformeerd.

In de recente bestuursvergadering hebben we vastgesteld dat we in een cruciale fase zijn. Eind deze maand vindt er een overleg plaats tussen RDW en het Ministerie over de huidige knelpunten in dit dossier. We wachten de resultaten van dit overleg af. Indien de uitkomsten onvoldoende soelaas bieden voor de huidige knelpunten van BMWT-bedrijven, dan zullen we onze zorgen (ook) op hoger ambtelijk en/of politiek niveau onder de aandacht brengen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sebastiaan Plazier.

 

Thema's