070 30 10 103
MENU

Tweede RDW-webinar: 'Typegoedkeuring mobiele machines' op 22 april 13:30 uur

Registreer de landbouwvoertuigAfgelopen februari heeft RDW de globale contouren van 'Typegoedkeuring voor mobiele machines' geschetst. Zoals uit het webinar bleek, was er nog veel niet duidelijk en bepaald. RDW heeft aangeven dat er nu wel meer duidelijk is en deze informatie willen ze graag delen. 

BMWT faciliteert samen met Fedecom daarom op donderdag 22 april a.s. om 13:30 uur een webinar waarin RDW meer duidelijkheid verschaft over de 'Typegoedkeuring voor mobiele machines'. De focus van dit webinar zal liggen op “Wat betekent het om fabrikant te zijn bij een typegoedkeuring voor mobiele machines”.

BMWT-leden kunnen zich aanmelden bij Lia Willemse.

Fedecom-leden melden zich aan via de Fedecom website.

 

NB: BMWT noch Fedecom heeft de inhoud van de (concept) regeling kunnen inzien. Wij zijn dus (nog) niet inhoudelijk op de hoogte wat RDW wil gaan presenteren.

Thema's