070 30 10 103
MENU

Uitnodiging webinar kentekenplicht: Typegoedkeuring 17 februari a.s.

KentekenenPer 1-1-2021 is de kentekenplicht ingegaan voor (land)bouwvoertuigen. Hier vallen bijvoorbeeld heftrucks, wielladers, graafmachines, etc. onder.

Op dit moment moeten nieuwe machines individueel gekeurd worden door een RDW keurmeester, ook al zijn het “identieke” seriematige geproduceerde voertuigen.
Tot 1 juli 2021 geldt als tijdelijke verlichting het “ingroei-scenario”. Na 1 juli a.s. komt er een structureel alternatief voor seriematig geproduceerde mobiele machines. Op dit moment zijn slechts de grove structuren van de regeling bekend, details moeten nog worden vastgesteld door RDW en/of het ministerie van I&W.

Samen met RDW zal BMWT op 17 februari a.s. tussen 14:00 – 16:00 uur een webinar organiseren.

Tijdens deze voorlichting zullen twee sprekers van RDW een aantal onderwerpen behandelen:

 LET OP: omdat de regelingen nog ontwikkeld moeten worden, zullen vooral hoofdlijnen besproken worden.

  • Wat is volgens RDW termen een type / variant / serie?
  • Hoe is gegarandeerd dat elk voertuig binnen een type dezelfde kwaliteit heeft?
    • Conformity of Production (COP)
    • Aan welke voorwaarden moet een fabrikant voldoen om in aanmerking te komen voor COP erkenning?
  • Versnelde inschrijving: hoe schrijf je een seriematig geproduceerd voertuig in het kentekenregister, zonder RDW-keuring?
  • Bevoegdheid tenaamstelling: hoe zet je een ingeschreven voertuig de 1e keer op naam van een klant?
  • Planning / projectaanpak

Om zo snel mogelijk na 1 juli a.s. gebruik te kunnen maken van deze oplossing, dienen wel snel beslissingen te worden genomen ná de voorlichting. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst hoeft men zich niet direct aan te melden voor typegoedkeuring of versnelde inschrijving. Omdat de tijdspanne kort is, en de impact op de organisatie potentieel groot is, zijn nadrukkelijk meerdere personen uit hetzelfde bedrijf welkom.

Aanmelden voor het webinar kan bij Lia Willemse.

Zijn er inhoudelijk vragen, neem dan contact op met Sebastiaan Plazier.