MENU

Update December Dossier kentekenplicht

Voor de BMWT-leden zijn er weinig zichtbare dingen gebeurd in het dossier kentekening. Een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen.

Op de achtergrond zijn er goede gesprekken gevoerd met zowel I&W als RDW, waarbij wij als BMWT het gevoel hebben dat we qua gedachten goed op een lijn liggen (lange termijn doelstelling).

Binnen het ministerie wordt gewerkt om de internetconsultatie gepubliceerd te krijgen. De planning is nu dat de 1e publicatie in de periode vlak voor kerst tot uiterlijk eind januari is.  Toegezegd is dat de publicatie tenminste 4 werkbare weken open zal staan. Dus de periode van de kerstvakantie zal niet mee tellen. In de loop van januari 2023 zullen we als BMWT een reactie opstellen, mede afhankelijk van de definitieve teksten.

 

Realistisch gezien is de invoering van de wetgeving (typegoedkeuring en borging van de wettelijke eisen) per 1 april niet meer haalbaar. Streefdatum is nu 1 juli. Dat betekent dat de tijdelijke voorziening dan tot 1 september zal lopen. Mogelijk met een uitloop vanwege de zomervakantie. 

Thema's