MENU

Van 10% naar 2% ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in de sector mobiele machines is hoog, met name onder servicemonteurs. In samenwerking met Bureau voor Fysieke Arbeid en een aantal lid-bedrijven is er voor de bedrijven van BMWT het programma ‘Fysieke belasting monteurs’ ontwikkeld. Om zo bedrijven te helpen het ziekteverzuim terug te dringen.

Het programma is gebaseerd op een programma dat gericht is op het coachen van de leidinggevende van de monteurs om problemen rondom fysieke klachten bespreekbaar te maken en bewustzijn bij zowel de leidinggevende als de monteur op dit vlak te verhogen.

Een vergelijkbaar programma is reeds actief in andere branches, waarbij door TNO ook bij twee bedrijven uitgebreid onderzoek is gedaan naar de kosten en baten. Beide onderzoeken kunnen desgewenst worden opgevraagd bij BMWT. Daarbij werden spectaculaire resultaten behaald. Bij één bedrijf daalde het ziekteverzuim van 10% naar 2%. Bij het andere bedrijf was het ziekteverzuim al redelijk laag, maar kon dit nog verder verlaagd worden.

Naast het verlagen van het ziekteverzuim waren er echter ook belangrijke andere voordelen. Door de aandacht en positieve wisselwerking tussen leidinggevende en mensen op de werkvloer nam de medewerkerstevredenheid toe. Ook dachten beiden groepen bewust na over het optimaliseren van de werkzaamheden. Daarbij bleken soms eenvoudige oplossingen aanzienlijk voordelen op te leveren. Zowel in het voorkomen van overbelasting, maar ook in het verbeteren van de efficiëntie.

Het programma ‘Fysieke belasting’ moet niet worden gezien als een losse training of cursus, maar als aanvulling op bestaande aandacht binnen het bedrijf op dit vlak. Het kan door ieder BMWT lid-bedrijf die daar behoefte aan heeft worden ingezet. Voor meer informatie over het programma kijk hier.