070 30 10 103
MENU

Voortgang typegoedkeuring voor mobiele machines

Registreer je mobiele machineOp 22 april jl. heeft BMWT in samenwerking met Fedecom een webinar gefaciliteerd waarin RDW de verdere contouren heeft geschetst van de typegoedkeuring voor mobiele machines. De sheets zijn inmiddels beschikbaar gesteld op de BMWT website. In dit nieuwsbericht brengen we u op de hoogte van de belangrijkste laatste ontwikkelingen. Ook schetsen we in dit bericht hoe we u verder inhoudelijk willen blijven informeren.

Planning versus ingroeiscenario

RDW heeft meermaals toegezegd, dat zij 1 juli 2021 gereed zijn om type goedkeuringsaanvragen in behandeling te nemen. Hoewel BMWT grote twijfels heeft of dit gehaald gaat worden, kunnen wij niet anders dan aannemen dat RDW wel haar planning nakomt. Als BMWT realiseren wij ons ter degen dat er dan alsnog een gat kan ontstaan tussen het einde van de ingroeiperiode en het moment dat een aanvrager zijn typegoedkeuring gereed kan hebben. Zowel RDW, ministerie I&W en andere gesprekpartners erkennen dit. Het is echter aan de minister hierover een besluit te nemen. Op dit moment is hierover nog geen duidelijkheid te geven.

Concept documenten en Proof of Concept

Binnen de werkgroep typegoedkeuring, hebben wij als deelnemer een aantal conceptdocumenten mogen inzien. De verschillende branchepartijen zijn het unaniem op fundamentele gronden oneens met de voorstellen. De bewijslasten lijken hoger te zijn dan in omliggende landen. De structuur en gedachtegang lijkt sterk af te wijken van de concepten van de Europese typegoedkeuring.

Ondanks de fundamentele verschillen en het “verbod” om concepten met jullie te mogen delen, zal de Proof of Concept wel in de maand mei plaats vinden. Op verzoek van RDW mogen meer partijen meedoen dan de eerder gestelde 2 fabrikanten. Hierdoor krijgt RDW een beter beeld van de diversiteit aan machines. Binnen de Proof of Concept worden tenminste wielladers, mobiele kranen, mini-shovels en heftrucks bekeken. Als hierop uitbreiding komt, zal BMWT deelnemers (uit de betreffende productgroep) van de laatste webinar benaderen of zij willen meedoen. Uiteraard houdt BMWT samen met Fedecom vinger aan de pols en proberen we het eindresultaat passend te laten zijn bij de wensen van de branches.

Hulpdocument: Plan van aanpak

Omdat niet alle informatie al bekend is en/of gedeeld kan worden, staat op de BMWT website een document “Plan van aanpak typegoedkeuring”. In dit document staat op hoofdlijnen de stappen beschreven die genomen kunnen worden, alsmede overwegingen om wel/niet te kiezen voor typegoedkeuring (u dient zich hiervoor eerst in te loggen op mijn-BMWT). Nadrukkelijk is in dit document opgenomen welke formele externe documenten gebruikt moeten worden. Maar ook of deze al gereed zijn. Hiermee krijgen BMWT-leden een beter beeld van de voortgang en “ontwikkelingspunten”.  Op het moment dat meer bekend is, zal dit document worden aangevuld. Het advies is om dan met enige regelmaat te controleren of het document is herzien (nieuw versienummer / datum).

Heeft u nog vragen over bovenstaande, neem dan contact op met Sebastaan Plazier

Thema's