MENU

Workshop CO2-reductie in de keten: klanten ontzorgen en rol van leveranciers

DuurzaamheidCO2-vragen van klanten; wat vraagt dat van leveranciers?

CO2-reductie en duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor bedrijven, én voor uw klanten! Daardoor is de kans groot dat u regelmatig CO2-vragen krijgt van klanten of deze in de toekomst gáát krijgen. Bijvoorbeeld vragen over:

 •    de CO2-footprint van uw bedrijf
 •    de CO2-reductie van materieel dat u levert of
 •    vragen van klanten naar CO2-data van materieel.

Klanten vragen dit omdat ze de totale CO2-uitstoot van hun keten in kaart moeten brengen in het kader van de scope 3 analyse van de CO2-PrestatieLadder. Het belang van CO2-reductie voor klanten en uw rol als leverancier daarin, zal alleen maar toenemen.  Hoe maakt u uw bedrijf klaar voor deze CO2-vragen? Hoe ontzorgt u uw klant als het om dit soort vragen gaat? Volg deze workshop voor antwoord op deze en onderstaande vragen.
 

Wat leert u tijdens de workshop?

Hoe kunt u…:

 • uw CO2-footprint van uw organisatie bepalen?
 • ervoor zorgen dat uw bedrijf aan de CO2-klantvraag voldoet?  
 • als leverancier hierin uw klanten ontzorgen?
 • het beste omgaan met deze CO2-vragen?  
 • de klant binden op gebied van CO2/duurzaamheid?

Verder krijgt u inzicht in:

 • Wat is een scope 3 analyse en waarom vragen klanten daarom CO2-data op?
 • Hoe kunt u klanten ontzorgen over CO2-kennis van materieel.
 • Ook laten we zien wat de CO2-prestatieladder is, het nut ervan en hoe het duurzaamheidskeurmerk van BMWT u kan helpen in CO2-reductie. 

Klanten moeten een ketenanalyse laten uitvoeren en vragen daarvoor informatie op bij leveranciers over de duurzaamheid van het materieel. En ze vragen om langdurige samenwerking met u om van een specifiek (deel van de) keten de CO2-footprint door te rekenen én de CO2-uitstoot te verminderen. Klanten zoeken daarom samenwerkingsinitiatieven en willen bijvoorbeeld 2x/jaar over verduurzaming van de keten praten (initiatief).

Voor wie?

 • Voor ieder bedrijf dat te maken heeft met CO2-vragen van klanten.
 • Voor ieder bedrijf dat wil weten hoe de CO2-footprint van uw bedrijf te bepalen.
 • Voor ieder bedrijf dat handzame aanpak wil om mee te denken met klanten over CO2 en duurzaamheid
 • Voor ieder dat concreet aan de slag wil gaan met duurzaamheid en CO2-reductie.  

Wanneer en waar?
Op donderdag 11 november a.s. van 15.30 - 18.30 uur organiseert BMWT deze workshop waar deze vragen en andere interessante informatie over de CO2-prestatieladder aan bod komen. De locatie is fysiek en wordt nog nader bekendgemaakt.  

BMWT-leden en klanten van BMWT-leden kunnen zich aanmelden via Albert Lusseveld.