070 30 10 103
MENU

Ziekteverzuim in de branche serieus probleem

Tijdens de ALV van BMWT in juni werd het programma Fysieke belasting monteurs gepresenteerd. We vroegen aan Arthur Musters, directeur Nederland bij STILL Intern Transport B.V. en bestuurslid bij BMWT, waarom dit programma ontwikkeld is en wat het inhoudt.

Vergrijzing
“Als branche worden we geconfronteerd met een fors aantal uitdagingen wat betreft onze servicemonteurs. De maatschappij vergrijst; ook onze monteurs worden gemiddeld ouder en moeten langer doorwerken. Dat heeft veel impact op hun inzetbaarheid. Servicemonteurs raken eerder geblesseerd en als bedrijf moet je daar goed mee omgaan. In onze branche is bij sommige bedrijven het ziekteverzuim gestegen tot ruim boven de 10%. Als BMWT-bestuur moesten we daar wel op inspringen.”

Instroom
Wat ook meespeelt: het wordt steeds moeilijker om nieuwe monteurs te vinden. Jongeren kiezen steeds vaker voor opleidingen in de IT of andere vakgebieden. De instroom is daardoor laag. Naar mijn mening kan ook het niveau van nieuwe monteurs best hoger. Het is dus cruciaal dat huidige monteurs zo goed en lang mogelijk ingezet kunnen worden.”

Werktrots
“Ik hoor het van vrijwel alle collega-bedrijven: het arbeidsethos van de servicemonteurs in onze branche is hoog. De monteurs komen dagelijks bij klanten en zetten zich daar met trots volledig voor in. Dat is prijzenswaardig, maar heeft ook een keerzijde. Het monteurs vak vraagt fysiek veel van je. Als je de beschikbare middelen om veilig en gezond te werken niet goed gebruikt, bestaat al snel kans op langdurige overbelasting. Zeker als je wat ouder bent. In de monteurscultuur wordt ook niet snel geklaagd over elk pijntje. Vooral bij de oudere monteurs kan dat, gecombineerd met de huidige werkdruk, leiden tot extra overbelasting en langdurig ziekteverzuim. Als bedrijf ben je dan nog verder van huis.”

Coaching programma
“BMWT heeft in samenwerking met Bureau voor Fysieke Arbeid een speciaal coaching programma ontwikkeld. Dit programma is gericht op bewustwording bij monteurs en leidinggevenden. Men leert daardoor sneller werk-gerelateerde klachten te herkennen, te voorkomen en bespreekbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan langdurige overbelasting en/of een verkeerde houding. Het is geen ‘traditionele’ training of cursus, maar biedt handvatten om te komen tot een cultuur- en gedragsverandering die structureel in het bedrijf wordt verankerd.”

Doel
“Daarvoor moet er uiteraard wel in de gehele organisatie draagvlak zijn. Dit programma heeft namelijk tot doel om de leidinggevende en zijn/haar team samen structurele oplossingen te laten bedenken. Uit ervaring blijkt dat er daardoor blijvende aandacht is voor veiliger en gezonder werken. Het leidt vaak ook tot verbetering van de processen en daarmee een grotere efficiëntie.”

Geïnteresseerd of dit programma ook voor u zinvol kan zijn? Voor meer informatie kijk hier.