070 30 10 103
MENU

Zorg voor dat kenteken op je mobiele machine

Jan Hommes bij grondverzetmachineJan Hommes, directeur BMWT, schrijft een aantal keren per jaar een blog op BouwMachines.nl over wat hem bezighoudt. In deze blog:  Zorg voor dat kenteken op je mobiele machine.

(Land)bouwvoertuigen, op de openbare weg, moeten sinds 1 januari 2021 worden voorzien van een kenteken. Hiermee is een einde gekomen aan een slepend politiek debat van vele jaren. Voor bestaande voertuigen geldt een overgangstermijn waarin een registratieplicht geldt en het kenteken verplicht is voor voertuigen die harder willen rijden dan 25 km/u. Voor nieuwe voertuigen geldt meteen een registratie en kentekenplicht.

Nieuwe grondverzetmachines vallen onder de categorie mobiele machines. Kort voor de invoering werd duidelijk dat met name bij nieuwe mobiele machines zich nogal wat praktische knelpunten voordeden. Iedere nieuwe machine moet individueel gekeurd worden door de RDW. Dit leidde tot veel praktische knelpunten en hoge kosten. Gelukkig heeft de minister na overleg met de brancheorganisaties besloten tot een overgangstermijn tot 1 juli 2021 waarin ook nieuwe machines kunnen worden aangemeld via de systematiek voor bestaande machines.

Lees verder op BouwMachines.nl.