Nieuwe stimuleringsregeling BBL bevordert instroom en behoud vakkrachten

GrondverzetEr zijn verschillende actualiteiten die invloed hebben op de werkgelegenheid in de bouw- en infrasector. Hierbij valt te denken aan de huidige coronacrises, de invloed die stikstof en PFAS hebben. Daarom hebben cao-partijen een stimuleringsregeling BBL afgesproken. Deze regeling is beschikbaar vanaf 1 november jl. en onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om vakkrachten te behouden voor de sector. De regeling wordt uitgevoerd door het Volandis Fonds.

 

Meer weten over de inhoud van deze regeling, de voorwaarden en hoe aan te vragen? Lees dan bijgaand persbericht.