CO2-reductieplicht vanaf 2023

CO2Per 2023 moeten bedrijven – behalve energiebesparende maatregelen – ook andere CO2-reducerende maatregelen uitvoeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit staat in een brief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer. Omdat er voorlopig nog nauwelijks eigen opwekmaatregelen zijn die zich binnen vijf jaar terugverdienen, zal dat nu nog niet veel gevolgen hebben. Maar als warmtepompen, elektrificatie van processen en zonnepanelen goedkoper worden, zullen deze na verloop van tijd wél op de lijst kunnen komen.

De nieuwe besparingsplicht geldt voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m² aardgas per jaar verbruiken. Nieuw is dat ook een deel van de bedrijven met een milieuvergunning, de zogenoemde ‘niet-complexe’ bedrijven, vanaf 2023 aan de besparingsplicht moet gaan voldoen.

Of ETS-bedrijven, die nu eveneens zijn uitgezonderd, ook onder de verplichting zouden moeten vallen, wordt nog onderzocht.