Aankondigingen subsidie ter verduurzaming van (werk)materieel

Duurzaamheid•    Subsidie voor ontwikkeling en demonstratie van zero emissie mobiele machines

In maart start de nieuwe aanvraagronde van de DKTI-subsidie voor het versnellen van de productontwikkeling en toepassing van zero-emissie mobiele werktuigen. DKTI is de korte naam voor de subsidieregeling ‘Demonstratie Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport’. De overheid stelt 5 miljoen euro beschikbaar. Subsidie is van toepassing op experimentele ontwikkeling, proeftuinen, haalbaarheidsstudies en innovatieclusters van zero-emissie mobiele machines.  

Nieuw in de subsidiecategorie is; ‘learning by use’ ofwel proeftuinen voor zero-emissie machines. Bedrijven die samen kennis willen opdoen met de inzet van zero-emissie mobiele werktuigen, kunnen subsidie krijgen voor een deel van de kosten voor aangeschafte machines en apparatuur, verbruikte materialen en hulpmiddelen en kosten derden. 
Het tijdsbestek om aanvragen in te dienen is kort, 23 maart t/m 6 april. Voor meer informatie over deze subsidieregeling verwijzen we u naar RVO Nederland. 

•    Subsidieregeling voor de aanschaf van een emissieloze bedrijfsauto gaat 15 maart open

Deze subsidieregeling is opgezet naar aanleiding van de introductie van emissievrije zones voor de stadslogistiek vanaf 2025. BMWT-Leden en klantbedrijven die actief zijn in een dergelijke zone kunnen hiermee hun voordeel doen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de RVO.

Klankborden over mogelijkheden? Neem contact op met Albert Lusseveld.

Thema's