Meer geld voor stageplekken in MBO en HBO

Techniek in Motion TIMBMWT is één van de kartrekkers van het samenwerkingsverband TIM, waarbinnen wij samen met de mbo-instellingen in Nederland vechten voor meer instroom en een kwalitatieve verbetering van de opleidingen. Stages zijn een belangrijk onderdeel van dit proces, omdat door stages, studenten sneller geneigd zijn zich aan een bedrijf én zich dus aan een sector te verbinden. Los van de noodzaak die een ieder daarin voor zijn eigen bedrijf heeft, hebben wij ook een sectorale én maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar stages en duale leerplekken kosten wel begeleidingstijd en zijn arbeidsintensief en kostbaar.

Daarom is er goed nieuws te melden: Na een intensieve lobby is er extra geld beschikbaar gekomen, waar bedrijven aanspraak op kunnen maken via een subsidieregeling. In het mbo is dat hard nodig, omdat duale leerwerkplekken duur zijn voor bedrijven. De student-werknemers moeten namelijk goed begeleid worden, ruimte krijgen om te leren en zicht te ontwikkelen én loon ontvangen.

Per mbo- BBL-student-werknemer krijgen bedrijven dit lopende studiejaar 2.700 euro. Volgend studiejaar waarschijnlijk ook, maar dat is nog wel afhankelijk van het aantal leer-werkplaatsen.

Ook in het hbo wordt voor praktijkleren in 2021 en 2022 het budget opgehoogd. Dat moet volgens berekeningen op eenzelfde per hbo-leerwerkplek uitkomen. Daarnaast is er nog, voor de tekortsectoren alleen, 5,5 miljoen euro beschikbaar. Bedrijven in die sectoren – zoals de hbo-deeltijd en duale opleidingen in de zorg en techniek – kunnen (bovenop het genoemde bedrag) een extra uitkering ontvangen. Als daar massaal gebruik van wordt gemaakt, kan de uitkering in het hbo iets lager uitvallen dan de berekende 2.700 euro.

Bijlage: kamerbrief minister Van Engelshoven en minister Slob

Tim is het grootste landelijke netwerk en hét kenniscentrum voor mobiele technologie & innovatie. Onderwijsinstanties werken samen met Tim om aan de innovatiebehoefte van de branche te kunnen voldoen. Hiervoor zet Tim zich in als verbinder tussen organisaties als Fedecom, BMWT, Stichting KOM, Bouwend Nederland en vijftien onderwijsorganisaties. Zo zorgt Tim voor een nieuwe lichting enthousiast, technisch en vakbekwaam talent. Daarnaast zorgt Tim dat bedrijven in mobiele techniek up-to-date blijven en zo een voorbeeld kunnen blijven in Europa.