Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen

Schoon en Emissieloos BouwenTwee grote ministeries presenteerden vorige week de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Met als centraal doel het bevorderen van schone en emissieloze mobiele werktuigen en bouwlogistiek, inclusief digitalisering. Daarvoor zijn uitvoeringsafspraken nodig tussen markt en overheid. Met de Routekaart sluit de overheid vooral aan bij bestaande initiatieven zoals De Groene Koers  om samen sneller uitstootvrij materieel in de bouw & infra mogelijk te maken.

Wat gaat het SEB doen?

In 4 sectoroverleggen wil de overheid samen met marktpartijen concrete resultaten boeken:

  • Onderzoek naar verduurzamen van bouwlogistiek en aanbod mobiele werktuigen
  • Onderzoek & handreiking naar laadinfrastructuur op de bouwlocatie
  • Handreiking aanbestedingsmethodiek: opstellen van uniforme aanbestedingsregels en beleidsinstrumenten ter verduurzaming van materieel
  • Handreiking van uniforme monitoringsmethode om verduurzaming te meten en te monitoren
  • Handreiking van financiële instrumenten gericht op verduurzaming.

 

De Routekaart verbindt de doelstellingen in relatie tot stikstof, klimaat en schone lucht en koppelt deze aan een emissiereductiepad voor mobiele werktuigen en bouwlogistiek, inclusief maatregelen en acties om de reductie te bewerkstelligen. Onderdeel van de routekaart SEB zijn afspraken met overheden, marktpartijen en kennisinstellingen over de uitvoering van het reductiepad, zodat marktpartijen weten waarin zij moeten investeren.

Wat betekent dat voor u?

  • De overheid gaat nog meer serieus aan de slag met verduurzaming van werkmaterieel. Toeleveranciers zullen daarom meer vraag krijgen van klanten naar uitstootvrij materieel.
  • BMWT vertegenwoordigt de toeleveringssector in de sectoroverleggen.
  • Denk mee in de transitie naar uitstootvrij materieel. Hoe kijkt u naar de omschakeling naar uitstootvrij. Wat zijn de uitdagingen? Breng daarvoor uw opmerkingen en suggesties in bij BMWT door een mailtje te sturen naar Albert Lusseveld