“Dat ook heftruckbatterij gekeurd wordt, is logisch”

HeftruckbatterijBMWT-directeur Jan Hommes reageert op vragen van gebruikers over verplichting

“Dat ook heftruckbatterij gekeurd wordt, is logisch”

 

“Voor veilig werken met intern transportmaterieel zijn periodiek onderhoud en de jaarlijkse keuring onmisbaar. Dat geldt voor het gehele voertuig en alle onderdelen. Dus bij een elektrische heftruck ook voor de batterij.” BMWT-directeur Jan Hommes reageert daarmee op recente vragen van gebruikers.

Elektrische heftrucks zijn inmiddels gemeengoed. Periodiek onderhoud en keuren door BMWT-gecertificeerde bedrijven is voor vrijwel alle eigenaren, huurders en leasers vanzelfsprekend. Maar met name over de wisselbare batterijen bestaan nog weleens misverstanden, heeft Hommes gemerkt.

Veilige arbeidsmiddelen

De arbowetgeving bepaalt dat een werkgever ervoor moet zorgen dat de gebruikte arbeidsmiddelen veilig zijn. Met periodiek onderhoud en periodieke keuringen door een deskundig persoon kun je dat niet alleen realiseren, maar je kunt later ook aantonen dat je aan je plicht hebt voldaan, legt Hommes uit. “Daarnaast moet je er als werkgever ook voor zorgen dat degene die met dat arbeidsmiddel werkt daarvoor voldoende instructie heeft gekregen om er veilig mee om te gaan. Bijvoorbeeld een training afgesloten met bijbehorend heftruckcertificaat.”

“Om ervoor te zorgen dat de jaarlijkse keuring deskundig wordt uitgevoerd, is jaren geleden het BMWT-Keur in het leven geroepen. De criteria, procedures en de opleiding voor keurmeesters garanderen de kwaliteit daarvan. Doorgaans doet de leverancier de keuring, aansluitend op het onderhoud. Die zorgt ervoor dat het goed en op tijd gebeurt.”

Gezond verstand

In de wet staat niet omschreven welke arbeidsmiddelen gekeurd moeten worden. Hommes noemt het een kwestie van gezond verstand. “In veel gevallen is het evident: als er risico’s aan verbonden zijn, zou je dom zijn om het niet te laten doen. Dat geldt voor interne transportmiddelen, maar ook voor magazijnstellingen.”

Hoe zit dat dan met heftruckbatterij? Hommes: “Die is onderdeel van de heftruck; dus die neem je mee bij de keuring. Dat ligt voor de hand bij lithiumbatterijen met ingebouwde laders. Dan wordt de heftruck als één geheel gezien, inclusief de batterij. Dat is één keuring.”

Geen twijfel

De twijfel is ontstaan omtrent wisselbatterijen, weet Hommes. Onterecht, vindt BMWT: “De wisselbatterij en het aparte laadstation vallen onder het hele stelsel van een veilig arbeidsmiddel en een veilige werkomgeving. Dan is het gewoon verstandig om ook die te laten onderhouden en jaarlijks te laten keuren.”

“Je wilt je medewerkers immers niet blootstellen aan risico’s. Als er een ongeval mee gebeurt, zal de Inspectie SZW onderzoeken of er gezorgd is voor een veilige werkomgeving. Die vraag is en blijft de kern van de arbowetgeving. Met de sticker van BMWT-Keur laat je als bedrijf zien dat je er voor die arbeidsmiddelen alles aan hebt gedaan.”