Update juni: Nationale Typegoedkeuring niet gereed op 1 juli a.s.

registreer de landbouwvoertuigAfgelopen maand hebben BMWT en andere branchepartijen veelvuldig met RDW overleg gevoerd over de inhoud van de typegoedkeuringen. Mede dankzij een aantal fysieke bezoeken i.p.v. digitale vergaderingen zijn de partijen elkaar nu beter gaan begrijpen. Het positieve hieraan is dat RDW nu beter de zorgen van de branche begrijpt én hier wat mee wil doen. De keerzijde is echter dat de deadline van 1 juli a.s. niet gehaald gaat worden.

Als BMWT hebben we bepleit om vooral een realistische planning op te stellen, waarbij inhoudelijk goede zaken belangrijker zijn dan snelheid. RDW is in de fase dat zij aan het inventariseren is wat een realistische planning inhoudt. In week 25 heeft BMWT weer overleg ingepland staan om te spreken over de consequenties van deze vertraging in dit dossier.  

Een vertraging van maanden voor invoering van de typegoedkeuring zou BMWT niet verbazen, al is dit op dit moment volledig onduidelijk.

De ingroeiperiode was reeds verlengd tot 1-10-2021. Hiermee is (een stukje van) de onzekerheid rondom efficiënte uitlevering van mobiele machines geborgd. BMWT zal ervoor pleiten dat er een redelijke oplossing zal komen om de termijn te overbruggen tussen het daadwerkelijk kunnen uitleveren middels typegoedkeuring en de (eventuele) voortijdige beëindiging van het ingroeiscenario.

Ter verduidelijking hierbij de stand van zaken:

  • Afgelopen maanden is besteed aan de 1e pijler van de typegoedkeuring: het opstellen van aanvraag documenten (hoe de fabrikant de types dient te beschrijven). De branchepartijen proberen de overlap met andere processen (bijvoorbeeld de machinerichtlijn) zo beperkt mogelijk te houden.
  • Het is duidelijk geworden dat bepaalde technische eisen niet goed passen bij alle mobiele machines, bij diverse verschillende type machines zijn technische inspecties uitgevoerd. De inspecties zijn nog lopende. Op basis van deze inspecties wordt bepaald wat de beste oplossing is, om een voertuig toch veilig op de weg te krijgen, zonder overbodige / onwerkbare eisen.
  • De 2e pijler: de borging van het productieproces (Conformaty of production - COP) is inhoudelijk nog niet besproken met de branchepartijen.
  • De laatste stap in het proces: versnelde inschrijving; het proces om de typegoedgekeurde voertuigen daadwerkelijk in te schrijven in het kentekenregister is gereed bij RDW. In theorie is het mogelijk om de bevoegdheid aan te vragen. Maar daar er praktisch geen voordeel te behalen valt (er zijn nog geen type goedgekeurde modellen), is het nu niet nodig deze bevoegdheid aan te vragen.

BMWT blijft aandringen op werkbare en praktische mogelijkheden voor leveranciers om nieuwe voertuigen te registreren en van een kenteken te voorzien.

Thema's