Zwaardere eisen rondom lithium accu’s: vervolg op nieuwsbericht januari 2021

accuIn januari 2021 heeft BMWT u geïnformeerd over de verandering in wetgeving per 2022 m.b.t. lithium accu’s. De Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) heeft aangekondigd de voorlichtingsrol te gaan uitvoeren. Het is zeer waarschijnlijk dat uw organisatie binnenkort een brief ontvangt over dit onderwerp van de

Inspectie Leefomgeving & Transport. 

Meer informatie over dit onderwerp kunt u op de website van de Inspectie Leefomgeving & Transport vinden. 

----

Nieuwsbericht 27 januari 2021

Actualisering wet- en regelgeving lithium batterijen en accupakketten in 2022.

Voor ‘ouderwetse’ batterijen en accu’s was het Besluit Beheer Batterijen- en Accu’s van 2008 al van kracht. Dit geldt /gold ook voor lithium-ion. Maar omdat dit besluit al wat ouder is komt hiervoor begin 2022 nieuwe Europese wetgeving.

Alles wat een importeur of producent op de Nederlandse markt zet (Put on market), dient gemeld te worden bij de overheid of een collectieve organisatie. Het doel hiervan is dat de gehele keten tot aan de uiteindelijke afvalfase (recycling) geregistreerd wordt bij ons Ministerie. Er zijn ook bepaalde inzamelverplichtingen, en ook die hoeveelheden moeten gemeld worden. Daarmee kan het percentage bepaald worden van wat gerecycled wordt. Nederland moet dit melden aan de Europese Commissie. Dat is ook een onderdeel van de huidige en de nieuwe EU-verordening.

------

Wat verandert er voor BMWT-leden?

Net als bij loodzuur-accu’s geldt er een meldingsplicht bij lithium accu’s. Werkte u al met accu’s en meldde u deze, vergeet dan vooral niet ook de lithium accu’s te melden. Het jaar 2021 besteedt ILT aan voorlichting. In 2022 zal de ILT daarop gaan handhaven.

Werkte u in het verleden niet met accu’s, maar nu wel, bijvoorbeeld omdat u niet-fossiele machines ombouwt, verdiep u dan in deze wetgeving en bijhorende processen.

Mogelijk dient u rekening te houden met:

  • Kwaliteitsnormen voor nieuw op de markt gebrachte batterijen en accu’s;
  • Strengere normen voor de inzameling van batterijen en accu’s;
  • Strengere normen voor de recycling van batterijen en accu’s;
  • Eisen voor het gebruik van gerecycled materiaal in nieuwe batterijen en accu’s.

Meer informatie over uw huidige verplichtingen kunt u hier vinden.