Kentekenplicht & aanhangers op de openbare weg

Kenteken en registratieplicht aanhangersDe laatste weken ontvangen wij bij BMWT meer vragen over het gebruik van aanhangers achter een mobiele machine. Dit was in het verleden mogelijk en dat is het met de invoering van de registratie- & kentekenplicht nog steeds. Wel zijn er een aantal zaken waarop nu meer aantoonbaar bewijs noodzakelijk is.

Er zijn verschillende wetsartikelen van toepassing in de situatie met het rijden van een mobiele machine met aanhanger. Zowel de aanhanger als de mobiele machine moeten ieder aan eigen regels voldoen. Daarnaast is er een samenspel tussen de specificaties van de aanhanger en machine.

In dit bericht focussen we op de eisen aan de mobiele machine. De belangrijkste eisen aan de mobiele machine, m.b.t. aanhangers staan vermeld in Artikel 5.18.25da Regeling voertuigen Let op: vanaf 5.18.4 t/m 5.18.25E staan alle relevante artikelen.

Voor de in de praktijk veel komende situatie ‘aanhanger met oplooprem’ geldt het volgende: In algemene zin geldt, dat een mobiele machine een met oplooprem geremde aanhanger van maximaal 8.000kg mag trekken. Tenzij er technische beperkingen vanuit de fabrikant zijn of via wettelijke beperkingen.

Voertuigen welke zijn geregistreerd in de conversie, dus met bouwjaar t/m 2020 of in de ingroeiperiode t/m 30-6-2021, staan geregistreerd als MMBS. Deze voertuigen hebben geen trekgewicht op het kentekenbewijs staan. Deze voertuigen mogen wel een aanhanger trekken. Via bewijzen vanuit de fabrikant kunnen de gebruikers aantonen wat de fabrikant veilig heeft bevonden. Dit limiet zal in veel gevallen leidend zijn t.o.v. de wettelijke bovengrens van 8000kg voor een oplooprem.

Voertuigen die zijn geregistreerd via de ingroeimethode mét datum tenaamstelling vanaf 1-7-2021, hebben geen toegestaan trekgewicht op het kentekenbewijs staan. Deze voertuigen mogen echter geen aanhanger voortbewegen op de openbare weg. Als de fabrikant heeft aangegeven dat de machine wel geschikt is voor aanhangers, dan mag dit dus alleen op afgesloten terreinen.

Voertuigen die individueel zijn gekeurd als “mobiele machine”, dus tenminste bouwjaar 2021, hebben mogelijk wel een trekgewicht in de kentekenregistratie staan. Het gewicht staat niet op het kentekenbewijs, maar wel in het register. Via de RDW Kentekencheck kan het gewicht worden nagezocht. Tevens zal er een constructieplaatje zijn aangebracht waarop deze gewichten zijn vermeld. In de praktijk zullen deze gewichten de beperkte factor zijn.

Aan de mobiele machines zijn geen eisen gebonden, voor bijvoorbeeld aansluitingen t.b.v. hydraulische of luchtremsystemen voor de aanhanger. Vanuit de wetgeving van aanhanger gelden er wel eisen. Indien deze systemen niet aanwezig zijn op de mobiele machine, dan kan mogelijk niet de volledige capaciteit van de aanhanger benut worden.  

Voor elke aanvrager van een individuele keuring (fabrikant, dealer of gebruiker) gelden dezelfde eisen qua trekgewicht. Er is geen onderscheid tussen een 1e keuring of een herkeuring om het trekgewicht te wijzigen. Het typeplaatje moet voldoen aan de RDW eisen (zoals beschreven in de wijze van keur) en er dient “deugdelijke” onderbouwing te zijn van de opgegeven waarden. Op dit moment is de deugdelijkheid niet verder gespecificeerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sebastiaan Plazier.

 

 

Thema's