BMWT-Keur laat eerste halfjaar 2021 mooie cijfers zien

BMWT-keuringssticker 2022BMWT-Keur laat ook nu weer een mooie stijging zien van het aantal periodieke veiligheidskeuringen in het eerste halfjaar van 2021. Het aantal periodieke veiligheidskeuringen is met 9,5 procent gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar 2020. Dankzij het sectorprotocol ‘Samen veilig doorwerken’ konden de keuringen van mobiele arbeidsmiddelen en magazijnstellingen ook dit halfjaar weer veilig blijven doorgaan. Mede daardoor konden duizenden mensen in de vitale en alle andere sectoren efficiënt en veilig hun werk blijven doen. 

In totaal zijn in het eerste halfjaar van 2021 210.976 keuringen uitgevoerd. Dat is ruim meer dan de 192.697 keuringen in het eerste halfjaar van 2020. De groei doet zich met name voor in de productcategorieën tractiebatterijen (13,4 procent), hoogwerkers (27,2 procent) en verreikers (18 procent). Maar ook de productcategorie magazijninrichtingen laat dubbele cijfers zien (13,7 procent).  

Uit de groei van BMWT-Keur blijkt dat veiligheid hoog op de agenda staat bij werkgevers. Ondanks dat het bedrijfsleven nog steeds te maken heeft met de impact van het coronavirus, moeten zij toch als werkgevers voldoen aan de Arbowet- en regelgeving. In de Arbowet- en regelgeving staat dat ze verplicht zijn om hun mobiele arbeidsmiddelen en magazijnstellingen periodiek te keuren.

Het feit dat BMWT-Keur een mooie stijgende lijn laat zien, bewijst dat veel bedrijven ondanks de nog steeds heersende uitzonderlijke omstandigheden, het keuren van hun materieel laten uitvoeren.

Sectorprotocol

De veiligheidskeuringen zijn uitgevoerd met de nodige voorzorgsmaatregelen. Toen het virus in het voorjaar van 2020 razendsnel om zich heen greep, heeft BMWT gereageerd met het opstellen van het sectorprotocol ‘Samen veilig doorwerken’.

In dit protocol staat wat de keurmeesters van BMWT kunnen doen om tijdens hun werkzaamheden alle betrokkenen zoveel mogelijk te beschermen tegen besmetting en de gevolgen van het coronavirus. Denk aan het maken van afspraken over de locatie van de keuring en het reinigen van de arbeidsmiddelen met alcohol voorafgaand aan en na afloop van de keuring.

Vanzelfsprekend volgen de keurmeesters de richtlijnen van het RIVM, zoals twintig seconden handen wassen, anderhalve meter afstand houden en mondkapjes dragen tijdens verplaatsingen. Het protocol blijft van kracht totdat het virus is bestreden en de overheid de coronamaatregelen afschaft.

Voor vragen over BMWT-Keur kunt u terecht bij Jan Hommes, directeur BMWT. Heeft u vragen over het sectorprotocol? Deze kunt u stellen aan Sebastiaan Plazier, adviseur Beleid & Regelgeving BMWT.