Update kentekenplicht augustus: zomervakantie rust

In de update van juni zijn de stappen die nog moeten worden gezet in het dossier kentekenplicht geschetst. Ondanks dat er nog veel werk moet worden verzet, met een krappe deadline, is er beperkte vooruitgang in dit dossier.

Er zijn diverse type voertuigen door RDW geïnspecteerd, waarbij vooral gekeken is waar de huidige uitvoeringen botsen met de wetgeving zoals beschreven in de permanente eisen. De inventarisatie is rond. Er is (helaas) geen planning gereed wanneer de oplossingen besproken / gedeeld gaan worden.

Het proces rondom Nationale Typegoedkeuring krijgt langzaam verdere vorm. Er zijn conceptdocumenten beschikbaar. O.a. de definities van Type/Variant zijn in concept bekend. Tevens is er een concept beschikbaar van het “informatiedocument”. Dit document geeft de RDW informatie over het voertuig waarvoor de typegoedkeuring wordt aangevraagd: dus wat de fabrikant allemaal moet beschrijven.

De inhoudelijke informatie rondom typegoedkeuring is gebundeld in een document: “Typegoedkeuring Mobiele Machine V0.1 (Plan van Aanpak – alle bekende informatie op 1 rij”). U kunt deze informatie downloaden op de BMWT-website bij het actuele thema 'Kentekenplicht'. Deze informatie is alleen beschikbaar voor BMWT-leden.* u dient zich hiervoor in te loggen in MIJN BMWT.

Een belangrijk punt: inschatting van de kosten voor typegoedkeuring is nog niet mogelijk. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de grootste kostenpost voor de aanvraag van typegoedkeuring in testen van RDW zal gaan zitten. RDW kan alleen nog niet aangeven wat de kosten hiervan (bij benadering) zullen zijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sebastiaan Plazier.

Thema's