Keuzes maken

Jan foto BouwMachineJan Hommes, directeur BMWT, schrijft een aantal keren per jaar een column in het vakblad BouwMachines over wat hem bezighoudt. In deze column:  Keuzes maken.

Iedere ondernemer weet dat er keuzes moeten worden gemaakt, terwijl er sprake is van onzekerheden. En de Coronapandemie heeft laten zien dat veel vanzelfsprekendheden eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Opeens is er een tekort aan onderdelen en is levering van bepaalde producten onzeker geworden. Deze vorm van onzekerheid geldt ook op andere gebieden. Wat gaat de stikstofcrisis betekenen voor de bedrijvigheid in onze sector, en zijn de ambities op het gebied van zero-emissie van materieel haalbaar? Ga er maar aanstaan als ondernemer. Een belangrijk richtsnoer voor het handelen in een wereld vol onzekerheden is het onderscheid tussen korte en lange termijn en de mate van invloed die je zelf hebt op het desbetreffende onderwerp. Hierin een verstandige afweging maken, helpt vaak in het keuzeproces. Wat ook helpt is het vinden van houvast. Voor onzekerheden die te maken hebben met de algehele economische situatie en het overheidsbeleid kan de brancheorganisatie behulpzaam zijn. Vanuit collectieve belangenbehartiging kan duidelijkheid in de gewenste richting worden verkregen. Gewenst resultaat is niet altijd gemakkelijk en soms niet op de korte termijn te behalen, maar een goede dialoog vanuit de branche is altijd waardevol voor de aangesloten ondernemers. Juist met de vraagstukken op het gebied van verduurzaming. Houvast kan ook worden gekregen door de dingen op de juiste manier te doen. Volg de geldende veiligheidsregels voor de techniek en gebruik van machines. Dit voorkomt onverwachte en onaangename situaties. Wat ook altijd houvast geeft: investeer in langdurige relaties. Meestal kun je daar op terugvallen, ook op de momenten waarop het even tegenzit. Succes met ondernemen!

Meer informatie op BouwMachines.nl.