Corona update september

Corona logoNaar aanleiding van de persconferentie van 14 september jl. met  daarin vele versoepelingen hierbij een update voor BMWT- bedrijven.

Omdat de meeste overblijvende beperkingen dermate licht zijn dat een aangepast / ge-update coronaprotocol niet noodzakelijk is, zal het huidige protocol vanaf 25 september a.s. niet meer van toepassing zijn. Het staat u natuurlijk vrij de oude maatregelen te gebruiken, maar noodzakelijk is dit niet meer.

Basisregels

Omdat bijna alle maatregelen nu deels worden afgeschaft vanaf 25 september, blijven de volgende basisregels nog wel van kracht:

  • Was je handen
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Bij klachten blijf je thuis en laat je testen
  • Zorg voor voldoend frisse lucht
  • Werk thuis als het kan, op kantoor als nodig

Vaccinaties

Nu de overheid volop bezig is met vaccineren, roept dat al een tijdje vragen op. Mag een bedrijf van zijn medewerkers eisen dat ze zich tegen het coronavirus laten vaccineren? Mag het registreren welke medewerkers in het magazijn wel en niet zijn gevaccineerd? Nee is het antwoord op de twee bovenstaande vragen. Een bedrijf mag zijn medewerkers vriendelijk vragen om zich te laten vaccineren, maar hen niet daartoe verplichten. Volgens de Grondwet mag elke burger zelf bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. Dat betreft dus ook de keuze van een medewerker om zich wel of niet te laten vaccineren.

Het bedrijf mag zijn medewerkers dus wel vragen of ze gevaccineerd zijn, maar medewerkers hoeven op deze vraag geen antwoord te geven. Het antwoord mag ook niet worden vastgelegd. Dat volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alleen de bedrijfsarts mag een medewerker vragen naar vaccinaties als daarvoor een goede reden bestaat, maar het antwoord op die vraag mag de bedrijfsarts niet delen met het bedrijf.

Advies voor andere werkplek

De bedrijfsarts mag het bedrijf wel adviseren om een medewerker op een andere werkplek te laten werken. Dat is bijvoorbeeld het geval als de medewerker een werkplek had die extra gezondheidsrisico’s met zich meebracht zoals in een zorginstelling.

Wie zijn medewerkers zonder vaccinatie toch veilig wil laten werken, kan persoonlijke beschermingsmiddelen inzetten zoals mondkapjes of medewerkers vragen om zich te laten testen. Een arbeidsgezondheidskundig onderzoek van de bedrijfsarts bepaalt of dat voldoende is.

Kan een medewerker toch niet veilig werken? Dan kan het bedrijf samen met de medewerker op zoek naar een ander werkplek.

Meer informatie op Rijksoverheid.nl.