BouwMachines Kennisdag is verplaatst naar 15 maart 2022

BouwMachines Kennisdag 2021Helaas moeten we nog steeds leven met de realiteit van het coronavirus. Zoals u tijdens de persconferentie van vrijdag 12 november jl. hebt kunnen horen zijn er extra maatregelen genomen om het aantal besmettingen in te dammen.

Omdat wij (Bouwmachines en BMWT) als organisatie een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van de bezoekers, medewerkers & leveranciers van de BouwMachines Kennisdag hebben wij in samenspraak en op verzoek van het merendeel van onze partners besloten om de BouwMachines Kennisdag van 30 november a.s. te verplaatsen naar dinsdag 15 maart 2022.

Voor meer informatie en vervolginformatie, zie de website