Update Corona regels 'lockdown december 2021'

CoronaSinds zondag 19 december jl. gelden in Nederland aangescherpte coronaregels, die ook impact hebben op de bedrijfsvoering van BMWT-bedrijven. Als jullie brancheorganisatie leven we met eenieder mee. Mochten er zaken zijn waar wij in kunnen ondersteunen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. 

 

Algemeen:
•    Er geldt een verplichting om 1,5m afstand te houden.
•    Er geldt een verplichting om mondkapjes te dragen op doorstroomlocaties.
•    Verplichting: er geldt een verplichte sluiting voor alle dienstverlening, tenzij deze onder een uitzondering vallen.
•    Er geldt een advies: werk thuis.
•    Bij corona-gerelateerde klachten, doe een zelftest en bij positief resultaat doe een GGD-test.

Toegestane opening binnen de dienstverleningssector
T.o.v. afgelopen periode zijn er verschillen. De volgende uitzonderingen voor onze sector zijn van toepassing.


•    Locaties gericht op zakelijke of financiële dienstverlening, uitsluitend voor die functie;
o    De kantoorlocatie(s) van onze leden mogen openblijven.
o    De keuringen (en steekproeven) blijven mogelijk.

•    Locaties voor reparatie en onderhoud van goederen, uitsluitend voor die functie;
o    De werkplaatsen van onze leden mogen openblijven
o    Leden mogen storingsdiensten aanbieden
.
•    Locaties voor verhuur van goederen, zoals de verhuur van apparaten, auto’s/verhuiswagens/boedelbakken, uitsluitend voor die functie;
o    De verhuur activiteiten van onze leden mogen doorgang blijven vinden.
•    Locaties voor cursussen en trainingen, theorie- en praktijkexamens noodzakelijk voor de uitoefening van beroep en/of bedrijf.
o    De BMW- trainingen en examens mogen door blijven gaan.

Uitvoeren van BMWT-keuractiviteiten
BMWT-keuringen kunnen gewoon doorgaan, zoals deze afgelopen periode als normaal zijn uitgevoerd. 
Steekproeven n.a.v. BMWT-keuractiviteiten zullen voorlopig doorgaan t.b.v. de borging van de kwaliteit van het BMWT-Keurmerk. 

Trainingen, examens & praktijksessie
BMWT-trainingen en -examens kunnen gewoon doorgaan, zoals deze afgelopen periode als normaal zijn uitgevoerd met de volgende verschillen: er dient er nu altijd 1,5m afstand te worden houden. 
BMWT zal tot en met het kerstreces geen algemene praktijksessies inplannen, in de geest met de algemene aangekondigde maatregelen om zoveel mogelijk contacten te vermijden. 

QR-code & vaccinatie 
Over het gebruik van de QR-code en eventuele vaccinatieverplichting is veel maatschappelijke discussie. BMWT zal over dit onderwerp geen standpunt innemen, maar feitelijk informeren over de (on)mogelijkheden. 
•    Het is momenteel wettelijk niet toegestaan om in werkgever-werknemer relaties de QR-code te gebruiken.
•    Het is in Nederland niet toegestaan een coronavaccin door een werkgever te verplichten.

Buitenland
Zoals bovenstaand vermeld, zijn dit de regels in Nederland. Wees u ervan bewust dat regels in het buitenland verschillen en snel kunnen veranderen.

Actualisering van Corona-sector-protocol
BMWT werkt hard aan het actualiseren van het corona-sector-protocol. Deze laatste versie zal z.s.m. worden gepubliceerd. 
 

 

Thema's