Maak pas op de plaats, overheid

Jan voor BouwmachineJan Hommes, directeur BMWT, schrijft een aantal keren per jaar een column in het vakblad BouwMachines over wat hem bezighoudt. In deze column: maak pas op de plaats, overheid.

Nu de diverse beperkende Coronamaatregelen nagenoeg zijn opgeheven, kunnen we elkaar binnenkort weer gaan ontmoeten. Bijvoorbeeld op 15 maart op de BouwMachines Kennisdag in Harderwijk of anders in juni tijdens de Technische Kontakt Dagen in Almere. Volgens mij ziet iedereen er naar uit.

Als we naar de markt kijken, dan zien we dat de grondverzetsector de Coronaperiode goed is doorgekomen. Infra- en grondwerk is gewoon doorgegaan. Er is een grote vraag naar machines. De groei van de sector lijkt vooral beperkt te worden door logistieke problemen in de keten. Bepaalde (essentiële) onderdelen zijn niet of nauwelijks beschikbaar. Mede daardoor lopen de levertijden inmiddels heel behoorlijk op. Daarnaast heeft iedereen een tekort aan personeel.

Overheid wil nog meer uitstootvrije machines

We moeten dus met zijn alleen vol aan de bak om het werk gedaan te krijgen. Opmerkelijk vind ik dat in deze omstandigheden de overheid er nog een schepje bovenop doet. De overheid wil nog meer zero-emissie machines op korte termijn. En we weten allemaal dat het nog een aantal jaren duurt voordat fabrikanten die in grote aantallen van de band kunnen laten rollen. Er wordt met man en macht diesels omgebouwd naar elektrisch, maar ook die capaciteit is zeer beperkt. Het leidt tot hoge kosten en nog meer druk op onze sector.

Dit heeft het gevaar in zich dat bij de ombouw het niet zo nauw genomen wordt met de veiligheidseisen. Bovendien worden voor de hand liggende (goedkopere) maatregelen om snel tot reductie van emissie te komen gemakshalve genegeerd. Ik denk aan de inzet van Stage V machines, de inzet van biobrandstoffen en grootschalige toepassing van Het Nieuwe Draaien. Overheid, maak de sector niet gek, we werken echt hard aan verduurzaming!

Meer informatie op BouwMachines.nl.