MENU

SEB-subsidie schiet doel voorbij

elektrisch materieelDe ambitie is goed, het stimuleert innovatie. Maar, de focus te scherp richting 2030 stellen, geeft verkeerde prikkels af, waardoor verstarring ontstaat en op korte termijn doelstellingen niet worden gerealiseerd. Precies daar ligt het pijnpunt van BMWT ten aanzien van de subsidieregeling SEB. Door vrijwel volledig in te zetten op emissievrij materieel, wordt namelijk voorbijgegaan aan de uitstootbeperkingen die nu al gerealiseerd kunnen worden mét volledig gecertificeerde en veilige bouwmachines.

“Overheden hebben de neiging om ambities ten aanzien van emissieloos werken groter te maken, beter gezegd om de agenda naar voren te trekken. Daaruit spreekt het animo om te verduurzamen en prikkels af te geven aan de markt om te innoveren, maar de keerzijde is dat het de sector opjaagt waardoor niet altijd de beste keuzes gemaakt worden. Wij maken ons daar zorgen om”, zegt Jan Hommes, directeur BMWT. “Met een sector die enorm gedreven is hebben we de duurzaamheidsagenda bepaald met een reëel pad richting 2030 met als doel om dan emissievrij te kunnen draaien. Om die route te volbrengen zijn echter ook tussenoplossingen nodig, oplossingen die bovendien directe milieuwinst opleveren. Zo wordt door de inzet van Stage V-motoren de uitstoot drastisch beperkt.”

Lees verder op GWWTotaal.nl

Thema's