070 30 10 103
MENU

Nederlandse Arbeidsinspectie handhaaft regelgeving DieselMotorEmissie (DME)

Nederlandse Arbeidsinspectie handhaaftDe Nederlandse Arbeidsinspectie is momenteel bezig met een handhavingscampagne in de betonsector ter controle van de naleving van DME-regelgeving. De Nederlandse wet verplicht bedrijven om blootstelling aan kankerverwekkende DME te voorkomen door – waar mogelijk – dieselmachines te vervangen door varianten die geen DME veroorzaken. En als vervanging niet mogelijk is, moet het bedrijf in kwestie reductie- en bronmaatregelen treffen om de blootstelling te minimaliseren. Daarom moeten bedrijven een onderzoek uitvoeren naar de vervangingsmogelijkheden van dieselmachines met zero- of lage-emissie machines. Als geconstateerd wordt dat vervanging van de machines in de praktijk ‘technisch uitvoerbaar’ is, geldt een vervangingsplicht. De Nederlandse Arbeidsinspectie hanteert dan zoveel mogelijk een passende overgangstermijn voor vervanging (meer informatie over de termijnen staat in de bijgevoegde Hand-out DME).  

Uit signalen van BMWT-leden blijkt dat klantbedrijven vaak niet op de hoogte zijn van deze onderzoeksplicht naar vervangingsmogelijkheden en de voorschriften ten aanzien van vervanging van dieselmachines voor zero- en lage-emissie varianten. Klanten van BMWT-bedrijven raadplegen logischerwijs hun leveranciers voor hulp en advies hierin. Om BMWT-leden te helpen hun klanten beter te informeren over deze DME-regels, heeft BMWT een handout samengesteld dat ingaat op de DME-regels in vogelvlucht. Hiervoor verwijzen we u naar de bijgevoegde Handout DME. Om klantbedrijven te helpen in het uitvoeren van onderzoek naar vervangingsmogelijkheden, heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie een handzaam stappenplan gemaakt te vinden in de Handreiking Vervangingsverplichting CM Stoffen. Deze is hier te vinden. 

Voor vragen of meer informatie neem contact op met Albert Lusseveld

Thema's