070 30 10 103
MENU

BMWT-Keur

BMWT-Keur

De Arbowet verplicht werkgevers hun werkmaterieel periodiek door een deskundige te laten keuren. Met BMWT-Keur:

  • Voldoet een werkgever aan de Arbowet.
  • Wordt het werkmaterieel deskundig gekeurd.
  • Is de keuring te combineren met onderhoud, zodat onnodige stilstand wordt voorkomen.

 

 

Zo werkt het

Voor de keuring van werkmaterieel maakt u een afspraak met een BMWT-Keur gecertificeerd bedrijf. Een keuring kan eventueel worden gecombineerd met een onderhoudsbeurt.

De keurmeester loopt het materieel na aan de hand van een gestandaardiseerd keuringsformulier met bijbehorende instructies. De keurmeester noteert de resultaten van de keuring op het BMWT-keuringsformulier. Van ieder gebrek dat de keurmeester tegenkomt, geeft hij aan wat de noodzakelijke maatregelen zijn om het te verhelpen.

 

Jaarsticker

Als de truck of machine is goedgekeurd, plakt de keurmeester een jaarsticker op de basissticker. Hieraan kunt u zien wanneer het materieel opnieuw gekeurd dient te worden. Bij afkeur plakt de keurmeester de sticker pas nadat de gebreken zijn verholpen.

Bij magazijninrichtingen wordt de sticker geplakt als het magazijn is gekeurd. In het keuringsrapport is opgenomen welke onderdelen van de stellingen eventueel moeten worden vervangen.

 

Objectief en deskundig

Als u voor BMWT-Keur kiest, heeft u de volgende zekerheden:

  • De keuring gebeurt objectief en deskundig
  • De keuringen worden steekproefsgewijs gecontroleerd
  • BMWT-Keur gecertificeerde bedrijven krijgen jaarlijks een audit van TÜV Rheinland

 

Klachtenprocedure BMWT-Keur

De Stichting BMWT-Keur kent zowel voor klantbedrijven als certificaathouders een procedure voor de behandeling van een klacht of onvrede met betrekking tot een beslissing van het BMWT-Keur. In eerste instantie zal worden geprobeerd door gezamenlijk overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dit niet lukken dan kan de formele klachtenprocedure in gang worden gezet. De klacht wordt schriftelijk kenbaar gemaakt bij de directeur van de Stichting BMWT-Keur. Deze stuurt de klacht door naar het College van Toezicht. Het College van Toezicht stelt een onderzoek in en doet vervolgens uitspraak.

 

Second opinion

Indien de klacht een directe relatie heeft met een keuring, kan het klantbedrijf schriftelijk een second opinion aanvragen. Bij ontvankelijkheid van de klacht zal de directeur een keurmeester aanstellen die de second opinion zal uitvoeren. De keurmeester rapporteert aan de directeur.

Ingeval het keuringsresultaat van de second opinion afwijkt van het keuringsresultaat zorgt BMWT-Keur ervoor dat het keurend bedrijf de resultaten van de second opinion uitvoert. Het eindoordeel is aan het College van Toezicht voorbehouden. Na een onderzoek doet het College van Toezicht een voor beide partijen bindende uitspraak. Als één van de partijen zich hier niet bij kan neerleggen, rest nog het in gang zetten van een juridische procedure. Klachten worden zorgvuldig beoordeeld. De Stichting BMWT-Keur registreert de klachten, onder meer, om zo inzicht te krijgen in het functioneren van het systeem van de certificaathouder.

 

Fout in de captcha!
Uw gegevens zijn verstuurd.
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.