070 30 10 103
MENU

Wet-& regelgeving

Wet- & Regelgeving

Als goed werkgever wilt u een veilige werkplek voor uw medewerkers creëren. Arbeidsmiddelen die bij slijtage een gevaar opleveren laat u daarom keuren, zo vaak als nodig is om ze in goede staat te houden. De arbeidsmiddelen laat u keuren door een deskundige.

Periodieke keuringen van arbeidsmiddelen zijn verplicht volgens de Arbowet- & regelgeving. Werkgevers dienen alle gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen periodiek te laten keuren. Een veilige ondergrens voor de frequentie van de keuring is eenmaal per jaar.

Keuringen worden uitgevoerd door een deskundig natuurlijk persoon, rechtspersoon of instelling. Als resultaat van de keuring ontvangt de werkgever een keuringsrapport.

Of een arbeidsmiddel een risico vormt of kan gaan vormen, blijkt uit de op te stellen risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). In de risicoanalyse worden gebruik, onderhoud en historische schade meegewogen om te bepalen of een arbeidsmiddel risicovol is.

Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie dient na installatie te worden gekeurd, voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen.

De belangrijkste artikelen uit wet- en regelgeving:

  • Definitie arbeidsmiddelen: Arbo-wet, hoofdstuk 1, Definities en toepassingsgebied, artikel 1 lid 3.
  • Definitie keuring: Arbo-besluit, hoofdstuk 7, afdeling 2, artikel 7.2a.
  • Verplichting ingebruiknamekeuring: Arbo-besluit, hoofdstuk 7, afdeling 2, artikel 7.4a, lid 1.
  • Verplichting periodieke keuring: Arbo-besluit, hoofdstuk 7, afdeling 2, artikel 7.4a, lid 3.
  • Frequentie periodieke keuring: Arbo-besluit, hoofdstuk 7, afdeling 2, artikel 7.4a, lid 3.
  • Deskundigheid keurmeester: Arbo-besluit, hoofdstuk 7, afdeling 2, artikel 7.4a lid 5.
  • Schriftelijke bewijsstukken keuringen: Arbo-besluit, hoofdstuk 7, afdeling 2, artikel 7.4a lid 6.
  • Verplichting uitvoering RI&E: Arbo-wet, artikel 5.
  • Montage en demontage arbeidsmiddel … met inachtneming van de eventuele aanwijzingen van de fabrikant: Arbo-besluit, hoofdstuk 7, Afdeling 2, artikel 7.5 lid 5.

 

Wet- en regelgeving vindt u op wetten.overheid.nl.

Fout in de captcha!
Uw gegevens zijn verstuurd.
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.