070 30 10 103
MENU

Duurzame inzetbaarheid

Iedereen in de branche heeft er last van: het vinden, behouden en ontwikkelen van nieuw personeel. Dit speelt niet alleen in onze sector, maar bij alle technische bedrijven. Daarom probeert BMWT haar leden te ondersteunen via drie pijlers: nieuwe instroom via scholen, zij-instroom en duurzame inzetbaarheid van de huidige medewerkers.

Voor de duurzame inzetbaarheid heeft BMWT een programma fysieke belasting monteurs intern transport ontwikkelt. Bij succes zal dit programma ook worden ontwikkelt voor de andere takken van sport binnen BMWT.

Programma fysieke belasting intern transport

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers te wijzen op de risico’s van fysieke belasting. Het nut hiervan is echter veel belangrijker dan alleen het voldoen aan de wet. Immers, monteurs die chronisch ziek zijn en uitvallen vanwege ongevallen zorgen voor discontinuïteit in de bedrijfsprocessen en daarmee tot hogere kosten en lagere klantentevredenheid. Dit voorkomen is in het belang van uw bedrijf en uw klant. Het programma fysieke arbeid is juist hier op gericht. Daarnaast blijkt ook dat aandacht voor de risico’s van werknemers door de werkgever bijdraagt aan een hogere werknemerstevredenheid. 

Specifiek gericht op monteurs

Monteurs hebben immers een hoger risico op chronische klachten en uitval dan de gemiddelde werknemer. Het monteursvak is een mooi vak, maar het is ook een zwaar beroep. Ze tillen dagelijks zware onderdelen, duwen, trekken, sleutelen, werken op de knieën, boven hun macht en moeten veel kracht leveren. Ze hebben te maken met trilbelasting, staan in ongunstige houdingen en rijden langdurig in de servicebus. Kortom, fysiek belastend werk dat veel vraagt van  het lichaam dat een verhoogd risico op uitval en langdurig verzuim geeft.   
 
Om die reden is het extra belangrijk om de monteur te helpen hoe hij veilig en gezond kan werken. Daarom heeft BMWT met input van BMWT-leden in samenwerking met de trainers van Buro voor Fysieke Arbeid het programma fysieke arbeid ontwikkeld. 

Maatwerk programma

Omdat ieder bedrijf anders is wordt het programma samen met u op maat ingericht. Onderdelen binnen het programma is coachingprogramma om servicemanager op te leiden 'coach/begeleider' om medewerkers te begeleiden op dit vlak. Daarbij leren ze vaardigheden om het gesprek aan te gaan over klachten en voorziet ze van concrete ondersteunende hulpmiddelen. Voor de monteurs is er een e-learning om ze bewust te maken van de risico's. Het is tool die actief door de servicemonteur gebruikt wordt om in zijn rol als 'coach' gedurende een langere periode het gesprek aan te gaan over dit onderwerp.

Cultuurverandering

Doel is bewustzijn bij medewerkers te creeren en de drempel om over klachten te praten te verlagen. Het programma alszodanig is daarmee hulpmiddelen om een cultuurverandering tot stand te brengen waarbij breed binnen de afdeling wordt stilgestaan om de werkwijze te optimaliseren, hulpmiddelen daadwerkelijk te gebruiken en na te denken over procesoptimalisatie. Uit onderzoeken (gedaan door TNO) blijkt dat een dergelijk aanpak niet alleen signifikant leidt tot minder uitval door fysieke klachten, maar ook continuïteit en zelf optimalisatie van uw bedrijfsprocessen. Uiteindelijk creeert u hiermee een tevredender klant en llagere kosten.

Kennis inhouse verankeren

Via dit train- en coachingstraject kunt u zelf uw medewerkers helpen om bewust te worden van de gevaren van verkeerde houding, overbelasting en gevaarlijke situaties. En met deze trainingsmodule krijgt u toegang tot een digitale omgeving waarbij de monteur in meerdere korte stappen verspreid over een langere periode inzicht verkrijgt hoe hij zijn eigen gedrag kan verbeteren om fysieke belasting te voorkomen. Coaching van de medewerker organiseert u zelf of u leidt één of meer medewerkers op tot interne coach via het coachingsprogramma. Hierdoor bent u verzekerd dat de kennis intern verankert en behouden wordt. De coaching Indien u nog niet beschikt over interne coaches hebben we een coachingsprogramma om één of meerdere van uw medewerkers hiervoor op te leiden. Ervaring heeft geleerd dat coaching/begeleiding van de medewerker het effect van de training aanzienlijk vergroot. Wij vertellen u graag meer over dit train- en coachingsprogramma in een vrijblijvend een-op-een gesprek. 

Nieuwsgierig naar de online training? Kijk dan op deze website voor een eerste indruk.   

Lesmateriaal 

Tijden de interactieve training wordt achtergrondinformatie over de verschillende onderdelen van het werk gegeven. Indien gewenst kan het beeldmateriaal voor u op maat gemaakt worden. De foto’s worden dan vervangen door beeldmateriaal uit uw bedrijf en met de merken die u hanteert. De interactieve training kan gebruikt worden op alle devices (laptop, tablet, smartphone) en wordt aangeboden in korte behapbare modules van ca. 10 minuten per module. Iedere module belicht een onderdeel van het werk.  Er is bijvoorbeeld een module over ‘Liggend werken’, ‘Werken in en om de machine’ en ‘Tillen van zware gewichten’. De online training wordt afgesloten met een verklaring als bewijs van deelname.  

Coaching op de werkplek

Training op dit vlak werkt aanzienlijk beter indien deze vergezeld gaat van coaching. Coaching van de monteur in de praktijk is namelijk erg belangrijk om ongezonde gewoontes in het dagelijkse werk te gaan veranderen en verbeteren. Dit is niet makkelijk en daarom zijn praktische begeleidingsmomenten van een collega-coach daarbij zo goed als onmisbaar. Door een of meerdere medewerkers deze rol als ergocoach te geven, kan op praktische wijze het thema fysieke belasting onderwerp van gesprek worden. Samen met de interne coach kan er stap voor stap gewerkt worden aan een cultuur waarbij aandacht voor fysieke belasting vanzelfsprekend wordt. Daarom omvat het programma ook de mogelijkheid om een of meer van uw medewerkers een verkorte opleiding, specifiek gericht op deze training, te geven. In enkele dagen worden de coaches getraind in de belangrijkste uitgangspunten van de training, het geven van feedback, begeleiding en handvatten voor het stellen van doelstellingen die specifiek horen bij deze training.  
 

Duurzame inzetbaarheid monteursHet voorkomen van fysieke belasting draagt bij aan de inzetbaarheid van de monteurs. Zij ervaren minder problemen en u heeft minder uitval in uw bedrijfsprocessen. Naar wens kunt u gebruik maken van het standaardproduct of de training desgewenst tailormade maken voor uw bedrijf. Geïnteresseerd in wat dit voor u kan betekenen en wat de kosten zijn? Neem daarvoor contact op met Eric Ide.
     

 

Fout in de captcha!
Uw gegevens zijn verstuurd.
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.