070 30 10 103
MENU

PGS 37-2 gepubliceerd - opslag lithiumbatterijen

De Nederlandse overheid werkt aan wetgeving voor het veilig opslaan van lithiumbatterijen. De wetgeving over de opslag van lithiumbatterijen wordt via de richtlijn PGS 37-2 opgenomen in de milieuwetgeving. De PGS 37-2 zal een grote invloed hebben op de bedrijfsvoering van BMWT-leden.  

Ondanks de titel 'concept' gaan we ervanuit dat de inhoud voorlopig niet tot nauwelijks gewijzigd wordt. Alle BMWT-leden met meer dan 333 KG brutogewicht aan lithiumbatterijen in één brandcompartiment (drempelwaarde), krijgen te maken met deze richtlijn voor het opslaan van lithium batterijen.  

Bruto batterijgewicht 

De hoeveelheid lithium bepaalt de potentiële risico's. Omdat leken niet goed het gevaar in kunnen schatten van batterijen, wordt voor het gemak gerekend met het brutogewicht van een batterij. Omdat bij tractiebatterijen vaak extra gewicht wordt toegevoegd in de container t.b.v. ballastgewicht, is het brutogewicht erg hoog. De maatregelen in de norm zijn dan eerder een beperking, dan wat qua veiligheid nodig is.  

Als op de batterij is aangegeven, wat het ballast gewicht is (of het werkelijk lithiumgewicht), mag dit gewicht worden afgetrokken van het brutogewicht. Als het werkelijke lithium gewicht bekend is, dan mag dat worden gebruikt voor het bepalen van de drempelwaarde of maximum berekening. 

De belangrijkste verplichte maatregelen

  • Machines ‘in gebruik’ of ‘gereed voor gebruik bij een klant zijn uitgesloten. Alle andere situatie vallen onder de richtlijn: stalling van machines in showrooms, nieuwe machines gereedmaken, productie/ombouwen, stalling van verhuurvloot etc. 
  • In het compartiment van opslag mogen geen andere activiteiten worden uitgevoerd. Meten van en/of het testen van batterijen, verzendklaar maken en opladen van batterijen is niet toegestaan.   
  • Laden van batterijen wordt ook gezien als opslag, maar mag niet in hetzelfde brandcompartiment gebeuren als waar batterijen zijn opgeslagen. ERGO batterijen moeten in een eigen brandcompartiment worden geladen.  
  • Er gelden eisen aan de brandveiligheid/brandwerendheid van het gebouw/compartiment. Inclusief eisen aan sprinklers en brandmeldinstallaties. 
  • Er gelden restricties qua opslag hoeveelheden per brandcompartiment. 

Conclusie

  • De impact bij eindgebruikers van machines is beperkt, omdat zij meestal geen opslag hebben.
  • De impact bij leveranciers van machines of serviceorganisatie kan zeer ingrijpend zijn, daar het aanbrengen van brandcompartimenten zeer kostbaar kan zijn.  
  • Het is zeer wenselijk als leveranciers van tractiebatterijen aanvullend op de batterijen het lithiumgewicht aangeven en/of het (aanvullende) ballastgewicht vermelden. 

Verdere actie BMWT 

Nu de richtlijn duidelijk is, inventariseert BMWT de impact. Alle leden met vragen en/of zorgen over de PGS 37-3 kunnen contact opnemen met Sebastiaan Plazier (Manager Beleid & Regelgeving) s.plazier@bmwt.nl 

Bekijk de laatste conceptversie PGS 37-3