Lidmaatschap

De vereniging BMWT kent twee mogelijkheden voor lidmaatschap:

 • het gewone lidmaatschap
 • het geassocieerd lidmaatschap


Lidmaatschap BMWT
Lidmaatschap van de Vereniging BMWT is mogelijk voor importeurs en fabrikanten van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines, transportmiddelen, hulpmiddelen en uitrustingsstukken.

De aanvrager dient voorts:

 • te beschikken over een operationele serviceorganisatie – al dan niet via een dealernetwerk
 • ingeschreven te zijn in het handelsregister van zijn woonplaats of zetel
 • minimaal één jaar actief te zijn in één van de lidstaten van de Europese Unie


Geassocieerd lidmaatschap BMWT
Elk lid mag een tot de holding behorende bedrijf waarin de huuractiviteiten zijn ondergebracht voordragen als geassocieerd lid. Met uitzondering van stemrecht in de algemene ledenvergadering hebben geassocieerde leden dezelfde rechten als de gewone leden.

Bekijk hier de BMWT-ledenlijst.


Deelnemen in BMWT-Keur
Een bedrijf dat wil deelnemen in BMWT-Keur, moet voldoen aan de algemene eisen die zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de Stichting BMWT-Keur:

 1. Keurende bedrijven zijn leverancier van en actief in de service, onderhoud en reparatie van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en interne transportmiddelen.
 2. Keurende bedrijven hebben rechtstreeks toegang tot de expertise van de fabrikant of beschikken aantoonbaar over gelijkwaardige expertise.
 3. Keurende bedrijven zijn met service, onderhoud en reparatie minimaal één jaar actief in een land dat is aangesloten bij de Europese Economische Ruimte (EER).
 4. Keurende bedrijven zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 5. Keurende bedrijven voldoen aan de overige voorwaarden van het kwaliteitshandboek (eisen keurings- en/of preventieve onderhoudssystemen). Dit wordt getoetst door de door de Stichting BMWT-Keur aangewezen onafhankelijke instantie.
 6. De keurmeesters van de keurende bedrijven beschikken over actuele expertise over het materieel dat ze mogen keuren. Het keurende bedrijf is en blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keurmeester.


Ga naar de BMWT-Keurdeelnemers per productcategorie.


Lidmaatschap aanvragen
Wie lid wil worden van de Vereniging BMWT of wil deelnemen in BMWT-Keur, kan een schriftelijk verzoek indienen via het BMWT-secretariaat in Leidschendam.

Meer informatie
Wilt u eerst meer informatie, bel dan mevrouw Lia Willemse via telefoonnummer 070 - 790 00 79.

Contributie
Voor 2022 is de contributie als volgt:

BMWT-lid: 

 € 1.250,- per jaar    

 entree (eenmalig): € 1.850,-

Geassocieerde BMWT-lid:    

 € 625,- per jaar

 geen entree

Deelname BMWT-Keur

 € 950,- per jaar

 entree (eenmalig): € 1.200,-