070 30 10 103
MENU

Achtergrond zij-instroomprogramma’s

Financiering van de zij-instroom programma’s komt op vele manieren tot stand. Over het algemeen bestaat de financiering uit een mix van overheidsgelden zoals landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies. Maar ook het bijdragen in de opleidingskosten door de werkgever waar men in- en uitstroomt, is een belangrijke bron van financiering. En een instromer die zelf een financiële bijdrage levert komt zelden voor. In de praktijk blijken initiatieven met meerdere financieringsbronnen effectiever te zijn. Voor de hand liggend is de aanname dat partijen die financieel bijdragen meer betrokken zijn en dat de samenwerking nog beter wordt.

Zij-instroom programma’s komen voor op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Een eigen programma voor een specifieke sector of regio lijkt voor de hand te liggen, maar het blijkt beter te zijn om aan te sluiten bij een bestaand programma. Hoe breder het initiatief, hoe beter er wordt gemonitord, hoe professioneel het traject wordt bij- en aangestuurd.

Aansluiten bij een zij-instroom initiatief of juist zelf een initiatief starten? Dan zijn dit de waardevolle en succesvolle bouwstenen:

  • betrokkenheid in de keten van alle betrokken stakeholders;
  • een duidelijke definitie van succes;
  • kennisdeling tussen initiatieven en financiering vanuit diverse bronnen.

Meer weten over zij-instroom? Dit is een korte samenvatting van een artikel in de leidraad zij-instroom die ontwikkeld is door BMWT. Bekijk de gehele leidraad zij-instroom