070 30 10 103
MENU

BMWT ondertekent op 30 oktober het SEB-convenant

Op 30 oktober slaan overheden, marktpartijen en brancheorganisaties waaronder BMWT de handen ineen en ondertekenen ze het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). In dit convenant worden afspraken gemaakt (inspanningsverplichting) over de gezamenlijke uitvoering van de routekaart SEB.

Vanuit De Groene Koers tekenen naast BMWT ook Bouwend Nederland, Cumela en Bouw-Infra mee. Om de gestelde SEB-doelen in 2030 te bereiken wordt vanuit De Groene Koers ingezet op:

  • Stimuleren van schonere diesels en uitfaseren van vervuilende diesels
  • Procesmaatregelen naar minder en/of efficiënter gebruik van energie
  • Transitie naar zero-emissie (ZE)

Grote doelen haalbaar en uitvoerbaar maken is mogelijk, zolang samenwerking voorop staat. Zo ook voor een succesvolle transitie naar schoon en emissieloos bouwen. De hele bouw- en infrasector staat daarmee voor de gezamenlijke uitdaging om bouw-, onderhoud- en sloopprojecten schoner uit te voeren.