070 30 10 103
MENU

BMWT tekent convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

Vandaag is het zover. Vanuit De Groene Koers tekenen naast BMWT ook Bouwend Nederland, Cumela en Bouw-Infra het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). In dit convenant worden afspraken gemaakt (inspanningsverplichting) over de gezamenlijke uitvoering van de routekaart SEB.

We tekenen samen met verschillende ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten en andere branche- en netwerkorganisaties. In het convenant zijn afspraken gemaakt om de bouw schoner, gezonder en stiller te maken, wat goed is voor natuur, gezondheid en klimaat. De routekaart geeft de sector duidelijkheid over wat zij de aankomende jaren kunnen verwachten en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. 

Om de gestelde SEB-doelen in 2030 te bereiken wordt vanuit De Groene Koers ingezet op:

  • Stimuleren van schonere diesels en uitfaseren van vervuilende diesels
  • Procesmaatregelen naar minder en/of efficiënter gebruik van energie
  • Transitie naar zero-emissie (ZE)

Meer informatie over: