070 30 10 103
MENU

Brede coalitie deelt zorgen over handhavingsbeleid dieselmotorenemissie van NLA

Kort geleden hebben we u geïnformeerd over de aanscherping van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) op dieselmotorenemissies (DME). In de laatste 'Werkinstructie Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)' van januari 2024 stelt de Arbeidsinspectie dat machines met een vermogen tot 56 kW alleen gebruikt mogen worden als deze voorzien zijn van motoren volgens de hoogste emissienorm (Stage V). Bovendien moeten alle machines kleiner dan 19 kW worden voorzien van een roetfilter, of worden vervangen door een elektrische machine.

Op dinsdag 30 januari vond er in het BOVAGhuis in Bunnik een belangrijke bijeenkomst plaats, bijgewoond door BOVAG, BMWT, Cumela, Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), FEDECOM, RAI Vereniging, Bouwend Nederland, NVAF, Koninklijke Metaalunie en VNO-NCW & MKB Nederland. ASV, Vereniging Waterbouwers, MKB-infra en Aannemersfederatie Nederland wilden hierbij ook aansluiten maar konden geen tijd vrijmaken die dag. Ze blijven wel graag aangesloten.

Vanuit een brede coalitie willen we op korte termijn in gesprek met de NLA gepland om onze zorgen te delen. Onze focus ligt op het verkennen van (het gebrek aan) haalbare alternatieven voor diesel aangedreven machines, met de nadruk op zowel schaalbaarheid als beschikbaarheid. Hoewel we weten dat financiële overwegingen voor de NLA niet doorslaggevend zijn, willen we ook de financierbaarheid in kaart brengen. Dit gesprek wordt zorgvuldig voorbereid samen met alle betrokken partijen.

Uw input is cruciaal

We roepen u op om bij ons melding te maken als er een inspecteur van de NLA bij of uw klant langskomt, en om eventuele problemen die u ervaart te delen. Verder vragen we u om problemen met de beschikbaarheid van elektrische alternatieven of technische haalbaarheid van benodigde maatregelen die u voorziet ook te delen. Deze informatie is van groot belang om een realistisch beeld van de situatie op de werkvloer te krijgen. Verder vragen wij u om een inschatting van de financiële gevolgen te geven tot 2030, gegeven de richtlijn van de NLA, en een inschatting van de financiële gevolgen als na 2030 geen diesel aangedreven machines meer gebruikt mogen worden.

Mail uw informatie

Naar Hans Zwaanenburg, belangenbehartiger BMWT: h.zwaanenburg@bmwt.nl

Samen streven we naar een realistische en werkbare oplossing die zowel de gezondheid van werknemers als de belangen van onze sector beschermt.