070 30 10 103
MENU

Geef uw mening over de APK-, kenteken- en registratieplicht

In 2021 is ‘APK-, kenteken- en registratieplicht’ voor (land)bouwverkeer ingevoerd. Namens de lid-bedrijven voert BMWT lobby om de wensen van de lid-bedrijven onder de aandacht te krijgen van de beleidsmakers. U kunt nu echter ook zelf direct uw mening over het nieuwe beleid geven in een enquête die in opdracht van Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt uitgevoerd.

De uitkomsten van de enquête zijn belangrijk voor de evaluatie van het beleid en kan BMWT ondersteunen bij haar lobby om de problematiek op dit vlak onder de aandacht te brengen. Uw mening is dus van belang!

De vragenlijst vindt u hier: https://q.crowdtech.com/boQWu_Xd2UqxJ_4eFT9f5w

Middels bovenstaande enquête kunnen alle bestuurders en/of eigenaren van (land)bouwvoertuigen (dus ook heftrucks) hun mening geven. De vragenlijst kan ingevuld worden tot t/m 15 februari. 

Het ministerie over de enquête:

“(….) Gedurende de evaluatie worden meerdere metingen uitgevoerd om te bezien in hoeverre de veranderende wetgeving heeft geleid tot het behalen van de doelstellingen. Deze vragenlijst voor bestuurders van landbouwvoertuigen is onderdeel van de 2-meting om de resultaten van de ‘APK-, kenteken- en registratieplicht’ in kaart te brengen (…)”

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de enquête, dan kunt u een e-mail sturen naar kentekening@rhdhv.com welke de enquête namens de overheid uitvoert.