070 30 10 103
MENU

Maandelijks overleg klankbordgroep Kentekening

Sinds de invoering van de wettelijke verplichting tot registratie en het kentekenen van machines, heeft BMWT veel contact met haar leden over dit onderwerp. Omdat veel zaken, gelijksoortige vragen oproept, kan ieder BMWT lid aansluiten bij de klantbordgroep over dit onderwerp.  

De digitale bijeenkomst vindt maandelijks plaatst op de 1e donderdag van de maand. Leden nemen naar behoefte deel, waardoor de opkomst en hoeveelheid vragen per keer verschillen. Veel leden zijn inmiddels al aangesloten en nemendeel. Voor leden die willen aansluiten, men is welkom! De enige voorwaarde is dat men enige ervaring heeft opgedaan met het kenteken van machines. Aanmelden kan via s.plazier@bmwt.nl  

Binnen de klankbordgroep spreken we over operationele knelpunten bij RDW, knellende zaken in wetgeving, de voortgang en adressering om zaken te verbeteren. De vragen en antwoorden zijn voor alle deelnemers bekend. Men kan dus ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.  

Behalve via de klankbordgroep is het altijd mogelijk om individueel te spreken met BMWT. Sebastiaan is hiervoor het 1e aanspreekpunt en mag zowel telefonisch als per email benaderd worden.