070 30 10 103
MENU

Oproep input voor herziening: NPR veilige laadstations voor magazijnen

De NPR 3299 praktijkrichtlijn, voor veilige laadstations in magazijnen, wordt herzien.
Dit is een veelgebruikte richtlijn die normen en wetgeving samenvat voor een veilig laadstation. Deze herziening biedt de kans om de richtlijn te actualiseren en storende redactionele fouten op te lossen.

We nodigen BMWT- leden uit om deel te nemen aan de normcommissie.

Jouw rol omvat:

  • Delen van technische kennis.
  • Kritisch en constructief feedback geven en tekstvoorstellen delen.
  • Deelnemen aan vergaderingen (planning volgt)

Waarom deelnemen?

  • Directe invloed op de NPR.
  • Belangrijke zaken voor jouw organisatie naar voren brengen.

Aanmelden

Dit kan bij Sebastiaan Plazier, manager beleid & regelgeving. 

Wil je alleen verbeterpunten aandragen?

Stuur deze dan ook naar Sebastiaan Plazier.