070 30 10 103
MENU

Update dossier kentekening

In dit artikel de huidige stand van zaken rondom een aantal onderwerpen in het dossier kentekening.

Nationale typegoedkeuring/tijdelijke voorziening

Met de invoering van de registratieplicht in 2021 was het niet voorzien dat machines seriematig door de RDW zouden worden beoordeeld. In december 2020 heeft de minister I&W besloten dat in de wet nationale typegoedkeuring moest worden opgenomen. Dit is tot op heden niet gebeurd. Om de markt tegemoet te komen kunnen machines via de tijdelijke voorziening worden aangemeld.

De -afgesproken- kwaliteitscontroles zijn hierbij beperkt en niet alle marktpartijen kunnen hiervan gebruik maken. De tijdelijke voorziening zou slechts zes maanden duren, maar duurt inmiddels al 1,5 jaar.

Verschillende branchepartijen, waaronder BMWT, zijn met het ministerie in overleg over aanpassingen van de tijdelijke voorziening. Het ministerie vindt de huidige opzet onacceptabel. Over de volgende aanpassingen zijn we in gesprek:

 • De tijdelijke voorziening gaat door tot en met de introductie van de Europese typegoedkeuring en stopt dan definitief.
 • De tijdelijke voorziening gaat open voor alle marktpartijen.
 • Er komen kwalitatieve controles, waarschijnlijk technische steekproeven op de machines en procesbeoordelingen rondom de administratie.
  De mate en strengheid van de controles zijn een belangrijk onderdeel van de gesprekken.

Het ministerie wil eerst de seriematige goedkeuring goed gaan regelen om vervolgens de overgebleven problemen aan te pakken. Deze aanpak stelt de nieuwe minister in staat het departement opdracht te geven deze problemen op te lossen, waardoor de welwillendheid ook in acties omgezet kan worden.

Niet passende technische eisen

Verschillende technische eisen passen niet bij de functie op specifieke machines, zoals minimale aslasten bij heftrucks, profieldiepte op banden, zichtveld eisen etc. Hiervoor moet de wet worden aangepast. De voorbereidingen zijn getroffen, maar de daadwerkelijke invoering staat on-hold.

Gezien de strategie van het ministerie, zal dit onderwerp worden meegenomen bij de inventarisatie van overige problemen.

BMWT heeft een voortrekkersrol in het blijvend agenderen van dit soort problemen. Positief is dat er volop erkenning is voor de problemen en zicht op oplossingen. Helaas verloopt alles trager dan gewenst in onze pragmatische branche.

Definitie openbare weg

BMWT heeft een werkbezoek georganiseerd bij een houthandel, waarbij alle relevante branchepartijen aanwezig waren. Handhaving (OM, arbeidsinspectie), beleidsmakers (ministerie), gebruikers (TLN, EVO) en leveranciers (Fedecom, BMWT) erkenden het probleem van de definitie van de openbare weg. De wil om een oplossing te vinden is nadrukkelijk aanwezig. Juridisch is de oplossing lastig en vereist creativiteit.

Groepen machines die niet passen onder definitie mobiele machine

Bepaalde machines worden door gebruikers en leveranciers ervaren als machines, terwijl ze volgens de wegenverkeerswet onder bedrijfswagens of vrachtwagens vallen. Een voorbeeld hiervan is de industriële trekker. Ook dit probleem is erkend en zal worden meegenomen in de lijst openstaande problemen.

Inventarisatie diverse problemen

Een complete inventarisatie van alle problemen is zeer belangrijk. BWMT heeft een behoorlijk overzicht.
Meld alle (deel)problemen bij Sebastiaan Plazier, Manager Beleid & Regelgeving, zodat we een zo compleet mogelijke lijst kunnen aanleveren.

Reeds bekende problemen:

 • Definitie openbare weg bij zeer grote zware voertuigen: zoals zware wielladers en reachstackers.
 • Definitie openbare weg bij zeer kleine voertuigen zoals mini-schrankladers.
 • Definitie openbare weg bij laad- los activiteiten op de rijbaan.
 • Definitie openbare weg bij laad- los activiteiten op eigen erf/grond.
 • Technische eisen, strijdig met ontwerp machine: verplichte aslasten op sturende as bij heftrucks.
 • Technische eisen voormeerweg zijladers.
 • Alle alternatieve voorschriften zoals RDW toestaat per 1-1-2022, die niet zijn opgenomen in de wegenverkeerswet.
Thema's