070 30 10 103
MENU

Verordening (EU) 2023/1542 over (afgedankte) batterijen

Op 28 juli 2023 is de herziende batterijen verordening gepubliceerd. Hiermee zijn de eisen bekend van de Europese wetgeving waar (afgedankte) batterijen aan moeten voldoen. Dit is inclusief rapportageverplichtingen en inzamelingsprocessen. Uiterlijk in 2028 zal de Europese verordening worden omgezet naar nationale wetgeving in Nederland.  

Voor industriële batterijen zal globaal hetzelfde gaan gelden als voor kleine batterijen voor consumenten. De Nederlandse overheid zal meer handhavingsbevoegdheden gaan krijgen. BMWT blijft met Inspectie Leefomgeving en Transport in gesprek over dit onderwerp.  

Meer informatie over de verordening