070 30 10 103
MENU

Over TIM

Tech In Motion (Tim) is het grootste landelijke netwerk en hét kenniscentrum voor mobiele technologie & innovatie. Tim zet zich in als verbinder tussen organisaties als Fedecom, BMWT, Stichting KOM, Bouwend Nederland en vijftien onderwijsorganisaties. Zo zorgt Tim voor een nieuwe lichting enthousiast, technisch en vakbekwaam talent. Daarnaast zorgt Tim dat bedrijven in mobiele techniek up-to-date blijven en zo voorop kunnen blijven lopen in Europa. De onderwijsinstanties werken samen met Tim om aan de innovatiebehoefte van de branche te kunnen voldoen. Zo kunnen zij gekwalificeerd personeel leveren waar de branche behoefte aan heeft.

Tim is een platform dat gebaseerd is op 6 pijlers:

Na de start van het programma  is er hard gewerkt om van het programma een succes te maken. Vele experts van BMWT bedrijven hebben meegewerkt om met name de inhoud van de lesprogramma's op de scholen te verbeteren. Hiermee wordt de kans aanzienlijk vergroot dat de scholieren die vanuit school direct doorstromen naar het bedrijfsleven een betere aansluiting hebben en sneller productief zijn. Door het leveren van input hebben de bedrijven van BMW ook een betere positie en bekendheid gekregen bij de scholieren. 

Concrete resultaten na 3 jaar samenwerking zijn:

1.Instroom & promotie: 8% groei instroom leerlingen laatste 2 jaar!
2.Leermiddelen:  100 nieuwe of verbeterde leskaternen specifiek voor onze branche!
3.Op professionalisering van het onderwijs: één gezamenlijk opleidingsdossier en deskundigheiddagen docenten
4.Op doorstroom naar het hoger onderwijs   Natuurlijke afstemming
5.Neerzetten van een marktstandaard/ uniform examen / branchepaspoort: examinering onder 1 landelijke paraplu
 
De groei van 8% is best indrukwekkend en belangrijk wanneer je je realiseert dat we vanuit de demografiecijfers kunnen afleiden dat in de komende jaren we een forse krimp kunnen verwachten op de instroom. Ieder jaar dat de instroom op hetzelfde peil als het voorafgaande jaar kan worden behouden is feitelijk al winst. TIM heeft als streven een lichte groei, desondanks is er een toename van de instroom over de afgelopen 5 jaren van gemiddeld 5%, en laatste 2 jaren 8% geweest.