070 30 10 103
MENU

BMWT-Train

Voordelen van een BMWT-Train-gecertificeerde opleiding

 • Complete maatwerktraining op locatie mogelijk waarbij uw werknemer wordt getraind in:
  • Vaktechnische vaardigheden
  • Spel- en verkeersregels van uw eigen bedrijf
  • Merk specifieke kennis
 • Zeer ervaren trainers uit de praktijk
 • Onafhankelijke steekproeven garanderen kwaliteit van de training
 • Eendaagse of meerdaagse training, afhankelijk van ervaring
 • U voldoet aan de Arbowetverplichting
 • BMWT-Train certificaat en badge als deskundigheidsbewijs
 • Melding bij verlopen van certificaat

Elke cursist die met succes een training heeft gevolgd, ontvangt een BMWT-Train certificaat en badge. Certificaat en badge zijn 5 jaar geldig. 26.000 mensen zijn in het bezit van een geldig certificaat en badge.

Certificatenregister

Wilt u weten of u of uw werknemer over een certificaat van BMWT-Train beschikt?
U kunt dit zelf controleren door de combinatie van achternaam en geboortedatum in te voeren in het bijgaande certificatenregister.  

 


 

Is het BMWT-Train certificaat geldig in het buitenland?

Het BMWT-Train certificaat toont aan dat een kandidaat een vaardigheidstraining voor specifieke arbeidsmiddelen met goed gevolg heeft afgerond (bijvoorbeeld voor mobiel intern transport of grondverzet). Dit certificaat voldoet aan bepaalde eisen van de Nederlandse Arbowetgeving over de bediening van machines. Het certificaat is geen vervanging voor eventuele aanvullende instructies en veiligheidscontroles op de werkvloer, die essentieel zijn volgens de Nederlandse Arbowetgeving. De geldigheid van het certificaat in het buitenland hangt af van de lokale regelgeving. BMWT kan hierover geen uitsluitsel geven.

Het BMWT-Train certificaat vrijwaart een werkgever niet van de verplichting om aanvullende instructies te geven en veiligheid op de werkvloer te waarborgen. Een veel voorkomende misvatting is dat een heftruckcertificaat wettelijk verplicht is, dit is niet correct.

De belangrijkste Arbowetsartikelen:

 • Werknemers die mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving bedienen, dienen over een specifieke deskundigheid te beschikken: Arbo-besluit, hoofdstuk 7, afdeling 4, artikel 7.17.c, lid 1.
 • Verplichtingen werkgever 'Voorlichting en onderricht': Arbo-wet hoofdstuk 2, artikel 8.

Arbowet en -regelgeving vindt u op wetten.overheid.nl.